O metodă de calcul al submulțimilor de coloană ale funcțiilor booleene reprezentate în forma normală conjunctivă
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
188 0
SM ISO690:2012
BULAT, Mihail; CIOBANU, Iacob; ZGUREANU, Aureliu. O metodă de calcul al submulțimilor de coloană ale funcțiilor booleene reprezentate în forma normală conjunctivă. In: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii. Vol.1, 25-26 septembrie 2015, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM, 2015, pp. 118-122. ISBN 978-9975-75-714-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1, 2015
Simpozionul "Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii"
Vol. 1. – 2015. , Chișinău, Moldova, 25-26 septembrie 2015

O metodă de calcul al submulțimilor de coloană ale funcțiilor booleene reprezentate în forma normală conjunctivă


JEL: C61, C63
Pag. 118-122

Bulat Mihail1, Ciobanu Iacob1, Zgureanu Aureliu2
 
1 Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii ,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 7 decembrie 2018


Rezumat

A method for fast calculating of subsets of columns of Boolean functions represented in conjunctive normal form is proposed. The results can be successfully applied to solve problems of optimal coverage, cryptography, isomorphism of graphs and other discrete mathematics problems.

Cuvinte-cheie
: Boolean function, subsets of column, partitions, block of partition