Perceperea pericolului social al infracţiunii
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
142 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-20 06:04
SM ISO690:2012
VASILOI, Djulieta. Perceperea pericolului social al infracţiunii. In: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii. Vol.1, 25-26 septembrie 2015, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM, 2015, pp. 12-16. ISBN 978-9975-75-714-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1, 2015
Simpozionul "Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii"
Vol. 1. – 2015. , Chișinău, Moldova, 25-26 septembrie 2015

Perceperea pericolului social al infracţiunii


Pag. 12-16

Vasiloi Djulieta
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 5 decembrie 2018


Rezumat

Problema pericolului social este cercetată sub diverse aspecte, inclusiv cel al aprecierii pericolului social al infracțiunii de către societate. Istoria arată că, la diferite etape ale dezvoltării sociale, indivizii au aprecieri diferite față de infracțiuni și de pedepsele aplicate.

Cuvinte-cheie
pericol social, infracțiuni, pedepse