IBN
Închide

35Publicaţii

266Descărcări

18269Vizualizări

Zgureanu Aureliu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 29.
Teze/Rezumate în culegeri - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 9
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 20
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2022 - 6

A key exchange method based on boolean functions as subsets of columns
Zgureanu Aureliu
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 26-a . 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-3590-6-1.
Disponibil online 28 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capturing and distributing data changes using event driven streaming
Popa Roman , Zgureanu Aureliu
Academy of Economic Studies of Moldova
Society Consciousness Computers
Ediția 11, Vol.8. 2022. Chişinău. ISSN 2359-7321.
Disponibil online 21 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
One method of key exchange based on boolean function as subsets of columns
Zgureanu Aureliu
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 26-a. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-93-9.
Disponibil online 30 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de securitate a fluxului de informații într-o companie de asigurări
Franțuz Grigore , Zgureanu Aureliu
Academia de Studii Economice din Moldova
Society Consciousness Computers
Ediția 11, Vol.8. 2022. Chişinău. ISSN 2359-7321.
Disponibil online 21 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul RTO și RPO în planificarea recuperării în caz de dezastru
Zgureanu Aureliu
Academia de Studii Economice din Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistem cu microcontrolere pentru eficientizarea lucrărilor într-o seră
Inculeţ Ion , Zgureanu Aureliu
Academia de Studii Economice din Moldova
Society Consciousness Computers
Ediția 11, Vol.8. 2022. Chişinău. ISSN 2359-7321.
Disponibil online 21 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 10

Aspects of data security in geographic information systems
Ivaschiv Diana , Zgureanu Aureliu
Academy of Economic Studies of Moldova
Society Consciousness Computers
Ediția 10, Vol.7. 2021. Chişinău. ISSN 2359-7321.
Disponibil online 11 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de backup și recuperare și rolul lor în continuitatea afacerii
Zgureanu Aureliu
Academia de Studii Economice din Moldova
The Collection. Economic security in the context of sustenable development
Ediția 1. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-01-4.
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-32. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea în regim continu a calității produselor software
Secu Andrei , Zgureanu Aureliu
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.1. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3..
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deploying enterprise root certificate authority
Tataru Victor , Tatatru Victoria , Zgureanu Aureliu
Academy of Economic Studies of Moldova
Society Consciousness Computers
Ediția 10, Vol.7. 2021. Chişinău. ISSN 2359-7321.
Disponibil online 11 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ensuring quality levels with infrequent changed software product
Secu Andrei , Zgureanu Aureliu
Academy of Economic Studies of Moldova
Society Consciousness Computers
Ediția 10, Vol.7. 2021. Chişinău. ISSN 2359-7321.
Disponibil online 11 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Information security in microservices architectures
Bazeniuc Ivan , Zgureanu Aureliu
Academy of Economic Studies of Moldova
Electronics, Communications and Computing IC|ECCO-2021
Editia 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-776-7.
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Information security in microservices architectures
Bazeniuc Ivan , Zgureanu Aureliu
Academy of Economic Studies of Moldova
Electronics, Communications and Computing IC|ECCO-2021
Editia 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-776-7.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalitatea tinerilor cercetători în conlucrarea psihologică intergeneraţională
Todoroi Dumitru1 , Zgureanu Aureliu1 , Bulgac Corina1 , Micuşa Dumitru2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Society Consciousness Computers
Ediția 10, Vol.7. 2021. Chişinău. ISSN 2359-7321.
Disponibil online 11 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Security features of information system that use microservice architecture
Bazeniuc Ivan , Zgureanu Aureliu
Academy of Economic Studies of Moldova
Society Consciousness Computers
Ediția 10, Vol.7. 2021. Chişinău. ISSN 2359-7321.
Disponibil online 11 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
State of infosecurity in the Republic of Moldova
Bolun Ion , Ciorbă Dumitru , Zgureanu Aureliu , Bulai Rodica , Calin Rostislav , Bodoga Cristina
Technical University of Moldova
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-677-7.
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Informatics security assessment in the Republic of Moldova
Bolun Ion , Ciorbă Dumitru , Zgureanu Aureliu , Bulai Rodica , Calin Rostislav , Bodoga Cristina
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 27, Nr. 4 / 2020 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-83. Vizualizări-850
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale securității serviciilor de videoconferință
Zgureanu Aureliu
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Securitatea operaţiunilor în protecţia informaţiilor din cadrul unei întreprinderi
Zgureanu Aureliu
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование криптографических средств в языках программирования
Zgureanu Aureliu
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-961-8.
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Advantages and risks of electronic voting
Maclaşevschi Anastasia , Zgureanu Aureliu
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 19 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
An intruders detection face recognition system software engine
Tarlapan Marcel , Zgureanu Aureliu
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 19 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Authorization methods in information systems
Cheşcu Alexandru , Zgureanu Aureliu
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 19 November, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-713
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Image steganography in the transform domain
Bulat Carolina , Zgureanu Aureliu
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 19 November, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-807
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Video steganography as a secure method of data transmission
Vranceanu Evghenii , Zgureanu Aureliu
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 19 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Aspectul organizatoric de asigurare a securităţii informaţionale
Zgureanu Aureliu
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.5. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-892-5.
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Using the Multidimensional Matrices in Cryptography
Zgureanu Aureliu
Academy of Economic Studies of Moldova
Information Technologies, Systems And Networks
Volumul 1. 2017. Chisinau. ISBN 978-9975-45-069-0.
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-739
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Probleme de securitate ale serviciilor de e-mail
Zgureanu Aureliu
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.6. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-842-0.
Disponibil online 3 May, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

O metodă de calcul al submulțimilor de coloană ale funcțiilor booleene reprezentate în forma normală conjunctivă
Bulat Mihail1 , Ciobanu Iacob1 , Zgureanu Aureliu2
1 Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii ,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2015. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-714-0.
Disponibil online 7 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Derivation of Boolean functions by the blocks method
Bulat Mihail1 , Ciobanu Iacob1 , Zgureanu Aureliu1 , Cataranciuc Sergiu2 , Izbash Vladimir3
1 Academy of Transport, Informatics, and Communications,
2 Moldova State University,
3 Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
3. 2014. Chișinău. ISBN 978-9975-68-244-2.
Disponibil online 10 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-980
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Encryption Systems with Wandering Keys
Bulat Mihail1 , Zgureanu Aureliu1 , Ciobanu Iacob1 , Cataranciuc Sergiu2
1 Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii ,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Information Technologies and Security 2012
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-765
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matricele de relaţii multi-are şi numerele prime în criptarea informaţiei
Cataranciuc Sergiu1 , Zgureanu Aureliu2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(57) / 2012 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 20 February, 2014. Descarcări-10. Vizualizări-897
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preparing of the Specialists in Information Security of License and Master Degree Levels at Free International University of Moldova
Zgureanu Aureliu , Mititelu Vitalie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Information Technologies and Security 2012
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Information encryption systems based on Boolean functions
Zgureanu Aureliu
Academy of Transport, Informatics, and Communications
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 3(54) / 2010 / ISSN 1561-4042 / ISSNe 2587-4330
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-1053
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Sisteme de criptare bazate pe funcţii booleene
Zgureanu Aureliu , Bulat Mihail
Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii
ICT plus “Information and Communication Technologies – 2009”
Ediția 1. 2009. Chişinău. ISBN 978-9975-66-134-8.
Disponibil online 12 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 35 of 35