Contribuții ale autorilor români la studiul securității internaționale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
209 14
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-24 08:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327 (913)
Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă (864)
SM ISO690:2012
STERPU, Vladimir. Contribuții ale autorilor români la studiul securității internaționale. In: Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 3(175), pp. 37-51. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 3(175) / 2017 / ISSN 1957-2294

Contribuții ale autorilor români la studiul securității internaționale

Contributions of romanian authors to the study of international security


CZU: 327
Pag. 37-51

Sterpu Vladimir
 
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 11 februarie 2018


Rezumat

În articol sunt sintetizate sursele bibliografice ale autorilor români, fiind estimată
contribuția acestora la studiul securității internaționale. Din sinteza realizată rezultă
că în mediul academic și cel universitar românesc se conturează un cadru comprehensiv al studiilor de securitate din următoarele perspective: militar, politic, economic, de mediu și social. Conceptul de securitate devine din ce în ce mai instituționalizat în relațiile internaționale și adaptat tendințelor de globalizare, regionalizare și necesităților locale. Politica de securitate a României devine parte componentă a politicii generale a statului. Astfel, România din consumator al politicilor de securitate treptat se transformă în furnizor de securitate.

The article summarizes the bibliographic sources of Romanian authors, being estimated their contribution to the study of international security. The elaborated synthesis results the fact that the Romanian academic and university environment generate a comprehensive framework of security studies from the following perspectives: military, political, economic, environmental and social. The concept of security is becoming increasingly institutionalized within international relations and adapted to the trends of globalization, regionalization and local needs. Romania’s security policy becomes part of the general state policy. Thus, Romania from a consumer of security policies gradually turns into a security provider

Cuvinte-cheie
securitate, securitate internațională,

politici și strategii de securitate, organizații internaționale de securitate.