IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(70) pentru cuvîntul-cheie "securitate"
Proiectarea și implementarea unui micronucleu
Vulpea Alexandr, Ciorbă Dumitru
Universitatea Tehnică a Moldovei
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 29 October, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea Vulnerabilității la Atac a Rețelelor de Calculatoare prin GSPN Credibil Agregate
Guţuleac Emilian, Zaporojan Sergiu, Gîrleanu Ion, Sclifos Alexei, Iavorschi Inga
Universitatea Tehnică a Moldovei
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 25 October, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O energie sigură, durabilă, competitivă, la prețuri accesibile în condiţiile globalizării energetice în cadrul UE

Popescu Maria
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 1 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Securitatea turiștilor – factor important în promovarea turismului autohton

Gribincea Alexandru1, Bîrca Iulita2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-44. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerații epistemologice asupra securității personale. Delimitarea educației pentru securitate personală ca obiect epistemic

Cutasevici Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 2 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul globalizării asupra mediului actual de securitate

Richicinschi Iurie
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea oportunităților Programului Parteneriatul pentru Pace - factor de consolidare a relațiilor de cooperare cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord

Popilevschi Dumitru
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

China și SUA: interese și rivalități geopolitice în zona Pacificului

Tărîţă Orest, Ropot Traian
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 2(98) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 May, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instrumentele şi beneficiile programului „Parteneriat pentru Pace” pentru Republica Moldova

Ţâu Nicolae, Ursu Valerian
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 1(97) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluții ale mediului internațional de securitate
Richicinschi Iurie
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 1(93) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscuri și amenințări potențiale la adresa securității internaţionale
Richicinschi Iurie
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 4(92) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PhD and DSC Specialists Preparing in Information Security

Canţer Valeriu, Perju Veaceslav, Holban Ion
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autentification in Information Sphere

Pogribnoi Vadim
Serviciul de Informaţii şi Securitate al R.Moldova
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consecinţele confruntării geostrategice NATO –Rusia pentru securitatea Republicii Moldova
Afanas Nicolai
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplicarea indicatorului integral de securitate pentru estimarea sferei sociale a Republicii Moldova

Pârţachi Ion, Gârlă Eugeniu, Şişcan Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.6. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-842-0.
Disponibil online 3 May, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sporirea calităţii serviciilor medicale prin asigurarea unui nivel înalt al performanţelor şi securităţii dispozitivelor medicale

Gorceag Gheorghe
Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 1 June, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza sistemului informatic din punct de vedere al securităţii

Hlopeanicov Claudia, Safonov Ghenadie
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Telecommunications, Electronics and Informatics
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-377-6.
Disponibil online 22 May, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politica comună a Uniunii Europene în domeniul imigraţiei

Demerji Ilie, Demerji Maria
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-835-2.
Disponibil online 25 April, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sistem inteligent de securitate cu acționare electrică

Guţu Mihai, Pleșca Ion, Proca Adrian
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 23 September, 2019. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Expunerea la atacuri a reţelelor Wireless

Cernei Maria
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 22 September, 2019. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 70