Medicina – vocație și destin. Academicianul Stanislav Groppa la 60 de ani
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
821 10
Ultima descărcare din IBN:
2019-09-16 10:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
61(478)(092) (101)
Științe medicale. Medicină (5297)
SM ISO690:2012
ABABII, Ion; DUCA, Gheorghe. Medicina – vocație și destin. Academicianul Stanislav Groppa la 60 de ani. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2016, nr. 2(41), pp. 176-177. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(41) / 2016 / ISSN 1857-0461

Medicina – vocație și destin. Academicianul Stanislav Groppa la 60 de ani

CZU: 61(478)(092)
Pag. 176-177

Ababii Ion1, Duca Gheorghe2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 6 iulie 2016


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Koloda, V.</dc:creator>
<dc:creator>Croitor, R.</dc:creator>
<dc:date>2017-12-01</dc:date>
<dc:description xml:lang='ru'><p>В работе представлены описание и анализ археозоологического материала из средневековых памятников салтовской культуры Харьковской области (Украина) в широком географо-климатическом, культурно-историческом и археологическом контексте. Предложенный статистический, биометрический и демографический анализ археозоологического материала показал, что в целом салтовское животноводство лесостепной зоны имеет оседлый характер, выражающийся в доминировании крупного рогатого скота и значительном присутствии домашней свиньи, тогда как мелкий рогатый скот играет в домашнем стаде подчинённую роль. Специфической чертой условного домашнего стада салтовских памятников является важная роль домашней лошади (на втором месте после крупного рогатого скота), что отличает салтовское животноводство от археозоологических комплексов других земледельческих культур Восточной Европы. В третьей части предлагается сравнительный анализ археозоологических комплексов средневековых памятников салтовской культуры Харьковской области.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='en'><p>The paper presents a description and analysis of the archaeozoological material from medieval monuments of Saltov Culture (Kharkiv region, Ukraine) in a wide geographical, climatic, cultural, historical, and archaeological context. The proposed statistical, biometric, and demographic analysis of the archaeozoological material reveals a settled character of Saltovian economy and animal husbandry from the forest-steppe zone. The settled character of animal breeding is suggested by the dominance of cattle and the significant presence of the domestic pig in the domestic herd, while the small cattle had a subordinate role in economy. The important role of the domestic horse (after cattle) represents a specific feature of the Saltovian domestic herd that distinguishes the Saltovian archaeozoological complexes from other agriculture based cultures from Eastern Europe. The third part of the work proposes a comparative analysis of the archaeozoological complexes from Middle Age of Kharkov Region.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Lucrarea prezintă descrierea şi analiza materialului arheozoologic din monumente medievale saltoviene din regiunea Kharkov (Ucraina), &icirc;ntr-un context geografic, climatic, cultural, istoric şi arheologic larg. Analiza statistică, biometrică şi demografică a materialului arheozoologic a arătat că creşterea animalelor şi gospodăria purtătorilor culturii Saltovo din zonă de silvostepă, &icirc;n general, aveau un caracter sedentar, fapt dovedit prin dominaţia bovinelor şi o prezenţă semnificativă a porcului domestic, &icirc;n timp ce vitele cornute mici au un rol secundar &icirc;n componenţa turmei animalelor domestice. Rolul important al calului domestic (locul doi după vitele cornute mari) &icirc;n complexele arheozoologice din monumentele culturii Saltovo reprezintă o trăsătură specifică a acestei culturi, spre deosebire de alte culturi arheologice atribuite populaţiilor de agricultori din Europa de Est. Partea a treia a acestei lucrări propune analiza comparativă a complexelor arheozoologice din monumente medievale din regiunea Kharkov.</p></dc:description>
<dc:source>Revista Arheologică 13 (1-2) 220-234</dc:source>
<dc:subject>средневековье</dc:subject>
<dc:subject>Хазарский каганат</dc:subject>
<dc:subject>салтово-маяцкая культура</dc:subject>
<dc:subject>животноводство</dc:subject>
<dc:subject>лесостепь.</dc:subject>
<dc:title><p>Животноводство населения салтовской культуры в лесостепной части Северского Донца (Украина). Часть 3</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>