Medicina – vocație și destin. Academicianul Stanislav Groppa la 60 de ani
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1048 10
Ultima descărcare din IBN:
2019-09-16 10:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
61(478)(092) (102)
Științe medicale. Medicină (5840)
SM ISO690:2012
ABABII, Ion; DUCA, Gheorghe. Medicina – vocație și destin. Academicianul Stanislav Groppa la 60 de ani. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2016, nr. 2(41), pp. 176-177. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(41) / 2016 / ISSN 1857-0461

Medicina – vocație și destin. Academicianul Stanislav Groppa la 60 de ani

CZU: 61(478)(092)
Pag. 176-177

Ababii Ion1, Duca Gheorghe2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 6 iulie 2016


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-45531</doi_batch_id>
<timestamp>1606914542</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Academia de Ştiinţe a Moldovei</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă  „Akademos”</full_title>
<issn media_type='print'>18570461</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2016</year>
</publication_date>
<issue>2(41)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Medicina – vocație și destin. Academicianul Stanislav Groppa la 60 de ani</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Ion</given_name>
<surname>Ababii</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Gheorghe</given_name>
<surname>Duca</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2016</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>176</first_page>
<last_page>177</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>