Medicina – vocație și destin. Academicianul Stanislav Groppa la 60 de ani
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
754 10
Ultima descărcare din IBN:
2019-09-16 10:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
61(478)(092) (101)
Științe medicale. Medicină (5140)
SM ISO690:2012
ABABII, Ion; DUCA, Gheorghe. Medicina – vocație și destin. Academicianul Stanislav Groppa la 60 de ani. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2016, nr. 2(41), pp. 176-177. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(41) / 2016 / ISSN 1857-0461

Medicina – vocație și destin. Academicianul Stanislav Groppa la 60 de ani

CZU: 61(478)(092)
Pag. 176-177

Ababii Ion1, Duca Gheorghe2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 6 iulie 2016


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Mardari, D.</creatorName>
<affiliation>Liceul Teoretic „Orizont“, mun. Chişinău, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Rolul metodei fonetică, analitico-sintetică &icirc;n &icirc;nvățarea citit-scrisului</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2020</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-76-299-1</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>metoda fonetică</subject>
<subject>analitico-sintetică</subject>
<subject>etape</subject>
<subject>analiză</subject>
<subject>sinteză</subject>
<subject>literă</subject>
<subject>sunet</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>371.3+003.03</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2020</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>The phonetic method, analytical and synthetic requires close relationship between the process of reading and writing properties. Learning letters by hand and writing skills training is parallel to the acquisition of the capital&nbsp;&nbsp; letters. The analysis is to divide a whole, in this case the sentence or words in its component parts, to the sound level, and the synthesis is the reverse, the engaging together of these parts as a whole.</p></description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Metoda fonetică, analitico-sintetică presupune o str&acirc;nsă legatură &icirc;ntre procesul &icirc;nsuşirii citirii şi cel al scrierii. &Icirc;nsuşirea literelor de m&acirc;nă şi formarea deprinderilor de scriere se face paralel cu &icirc;nsuşirea literelor de tipar. A analiza &icirc;nseamnă a &icirc;mpărţi un &icirc;ntreg, &icirc;n cazul nostru propoziţia, respectiv cuvintele, &icirc;n părţile lor componente, p&acirc;nă la nivelul sunetelor, iar sinteza este operaţia inversă, de &icirc;mbinare, reunire a acestor părţi &icirc;n &icirc;ntregul lor.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>