Acţiunea compuşilor coordinativi ai cobaltului cu dioximinele asupra unor procese biosintetice la alga roşie Porphyridium cruentum
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1211 6
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-22 13:15
SM ISO690:2012
RUDIC, Valeriu, CEPOI, Liliana, RUDI, Ludmila, MISCU, Vera, CHIRIAC, Tatiana, COJOCARI, Angela, LOZAN, Vasile, COROPCEANU, Eduard, BOLOGA, Olga. Acţiunea compuşilor coordinativi ai cobaltului cu dioximinele asupra unor procese biosintetice la alga roşie Porphyridium cruentum . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii, 2012, nr. 1(316), pp. 144-151. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 1(316) / 2012 / ISSN 1857-064X

Acţiunea compuşilor coordinativi ai cobaltului cu dioximinele asupra unor procese biosintetice la alga roşie Porphyridium cruentum

Pag. 144-151

Rudic Valeriu1, Cepoi Liliana1, Rudi Ludmila1, Miscu Vera1, Chiriac Tatiana1, Cojocari Angela1, Lozan Vasile2, Coropceanu Eduard2, Bologa Olga2
 
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institutul de Chimie al AŞM
 
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2013


Rezumat

Sunt prezentate rezultatele analizei unor procese biosintetice la alga roşie Porphyridium cruentum sub infl uenţa compuşilor coordinativi ai cobaltului cu dioximinele şi estimat efectul stimulator al lor. Acumularea produselor oxidării lipidelor în biomasă, urmată de intensifi carea biosintezei lipidelor, determină capacitatea celulelor de Porphyridium cruentum de a-şi menţine viabilitatea.

Представлены результаты анализа некоторых биосинтетических процессов, происходящих в красной микроводоросли Porphyridium cruentum под воздействием координационных соединений кобальта с диоксиминами и определен их положительный эффект. Накопление продуктов окисления липидов в биомассе, сопровожденное повышенным биосинтезом липидов, определяет способность микроводоросли к поддержанию жизнедеятельности.

There are presented the analysis results of the modifications at the biosynthetic processes of the red alga Porphyridium cruentum under the infl uence of the coordinative compounds of the cobalt with the dioximines and there is estimated their stimulator effect. The accumulation of the products emerged from the oxidation of the lipid biomass, followed by the increased lipid biosynthesis determines the ability of the Porphyridium cruentum cells to maintain the viability.

Cuvinte-cheie
microalga roşie Porphyridium cruentum - compuşi coordinativi ai cobaltului cu dioximinele - procese biosintetice.