Some aspects of the hearing of the victims of human trafficking
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
76 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.231.14 (543)
Persoane și obiecte ale dreptului internațional (987)
SM ISO690:2012
GAVZER, Irina. Some aspects of the hearing of the victims of human trafficking. In: Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare, 16-19 octombrie 2023, Chişinău. Chişinău: Universitatea Liberă Internațională din Moldova, 2023, pp. 187-191. ISBN 978-9975-3603-7-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare 2023
Conferința "Universitas Europaea: spre o societate a cunoaşterii prin europenizare şi globalizare"
Chişinău, Moldova, 16-19 octombrie 2023

Some aspects of the hearing of the victims of human trafficking

CZU: 341.231.14

Pag. 187-191

Gavzer Irina
 
Free International University of Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 11 ianuarie 2024


Rezumat

Traficul de ființe umane este o problemă globală gravă, caracterizată prin exploatarea sexuală, muncă forțată și alte abuzuri. Acest articol analizează modul în care victimele sunt audiate în sistemele judiciare, cu un accent pe practicile din Republica Moldova. Se examinează provocările existente și se propun soluții pentru îmbunătățirea procesului de audiere, asigurând tratamentul demn și respectuos al victimelor. Analiza comparativă a practicilor moldovenești cu standardele Curții Europene a Drepturilor Omului și practicile din SUA oferă o perspectivă largă asupra abordării acestei probleme. Se subliniază necesitatea unei abordări multidimensionale și transnaționale în combaterea traficului de persoane și în asigurarea unei audieri adecvate și empatică a victimelor, care este crucială pentru vindecarea și reintegrarea lor în societate.

Human trafficking is a serious global problem, characterized by sexual exploitation, forced labor, and other abuses. This article analyzes how victims are heard in judicial systems, with a focus on practices in the Republic of Moldova. It examines existing challenges and proposes solutions for improving the hearing process, ensuring dignified and respectful treatment of victims. A comparative analysis of Moldovan practices with the standards of the European Court of Human Rights and practices in the USA offers a broad perspective on addressing this issue. The need for a multidimensional and transnational approach in combating human trafficking and ensuring adequate and empathetic hearing of victims is emphasized, which is crucial for their healing and reintegration into society.

Cuvinte-cheie
audierea victimelor, empatie, traficul de persoane, jurisprudenţă, drepturile omului, revictimizare, protecţie,

hearing of victims, empathy, human trafficking, jurisprudence, human rights, revictimization, protection