IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(140) pentru cuvîntul-cheie "drepturile omului"
Cooperarea dintre Uniunea Europeană și statele Maghreb în materie de punere în aplicare a justiţiei tranziţionale: cazul Tunisiei
Abdelaziz Mukhtar
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-64-5.
Disponibil online 6 June, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului
Eșanu Cornel, Vîrlan Maria
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-8-4.
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siguranța psihosocială și drepturile omului în condițiile pandemice
Railean Victoria, Ostrovari Petru
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-8-4.
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detențiunea pe viață și pedeapsa capitală. Concept istoric și aspecte comparative
Rotaru Cătălina, Stăvilă Mihai
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-8-4.
Disponibil online 13 January, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interzicerea torturii – modalitate de promovare a drepturilor omului
Costru Dinu, Caracuian Ion
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-8-4.
Disponibil online 13 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conotațiile metaforei în discursul politic axat pe drepturile omului
Midoni Sabina, Pleşca Ana
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-8-4.
Disponibil online 13 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drepturile omului și religia
Brumă Alina, Prodan Svetlana
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-8-4.
Disponibil online 13 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea drepturilor omului în Uniunea Europeană și Uniunea Euroasiatică – aspecte comparative
Brumă Alina, Prodan Svetlana
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-8-4.
Disponibil online 13 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drepturile omului pe internet: corelația și interdependenața dintre drepturile offline și cele online
Smochină Andrei1, Țărnă Alexandru2
Administrarea Publică
Nr. 2(114) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 14 August, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experiența statelor europene în asigurarea ordinii publice și respectarea drepturilor omului
Guceac Ion1, Voicu Pavel2
Administrarea Publică
Nr. 3(99) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 4 October, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reținerea ca măsură de constrângere contravențională și impactul său asupra drepturilor omului
Chiper Natalia1, Iacub Irina2
Administrarea Publică
Nr. 1(97) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-43. Vizualizări-754
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Garanţiile procesuale de protecţie a drepturilor omului la extrădare
Staver Liliana
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVI(1) / 2016 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul sărăciei – factorul principal în fragilitatea drepturilor omului la etapa actuală
Dobă Olga
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XV(2) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-43. Vizualizări-856
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea normelor juridice privind ajutorul psihiatric din Marea Britanie în legislaţia rusă
Silkin Mihail
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-1392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respectarea drepturilor omului în raioanele de Est ale Republicii Moldova
Cîrnaţ Teodor, Cîrnaţ Maria
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drepturile omului și securitatea globală
Sprincean Serghei1, Mitrofanov Ghenadie2
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-63. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drepturile omului şi democraţia
Rusanovschi Mihaela
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constituţia – drept al societăţii şi nu al statului. Criza statului de drept în Republica Moldova
Lazari Constantin, Lazari Constantin
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere analitice privind promovarea dreptului „ocrotirea mamei” prin respectarea drepturilor omului
Nedelcu Ana, Roşca-Sadurschi Liudmila, Seremet (Ceclu) Liliana
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelaţia dintre drepturile omului și dreptul pozitiv
Săbiescu Bianca-Luciana
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-101-20-2.
Disponibil online 18 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 140