IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(83) pentru cuvîntul-cheie "drepturile omului"

Cooperarea dintre Uniunea Europeană și statele Maghreb în materie de punere în aplicare a justiţiei tranziţionale: cazul Tunisiei

Abdelaziz Mukhtar
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-64-5.
Disponibil online 6 June, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Experiența statelor europene în asigurarea ordinii publice și respectarea drepturilor omului

Guceac Ion1, Voicu Pavel2
Administrarea Publică
Nr. 3(99) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 4 October, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reținerea ca măsură de constrângere contravențională și impactul său asupra drepturilor omului

Chiper Natalia1, Iacub Irina2
Administrarea Publică
Nr. 1(97) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-35. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Garanţiile procesuale de protecţie a drepturilor omului la extrădare

Staver Liliana
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVI(1) / 2016 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fenomenul sărăciei – factorul principal în fragilitatea drepturilor omului la etapa actuală

Dobă Olga
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XV(2) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea normelor juridice privind ajutorul psihiatric din Marea Britanie în legislaţia rusă
Silkin Mihail
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-1192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respectarea drepturilor omului în raioanele de Est ale Republicii Moldova
Cîrnaţ Teodor, Cîrnaţ Maria
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drepturile omului și securitatea globală

Sprincean Serghei1, Mitrofanov Ghenadie2
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drepturile omului şi democraţia

Rusanovschi Mihaela
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Constituţia – drept al societăţii şi nu al statului. Criza statului de drept în Republica Moldova

Lazari Constantin, Lazari Constantin
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repere analitice privind promovarea dreptului „ocrotirea mamei” prin respectarea drepturilor omului

Nedelcu Ana, Roşca-Sadurschi Liudmila, Seremet (Ceclu) Liliana
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corelaţia dintre drepturile omului și dreptul pozitiv

Săbiescu Bianca-Luciana
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-101-20-2.
Disponibil online 18 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influenţa jurisprudenţei CEDO asupra evoluţiei dreptului national al statelor

Postu Ion
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3058-2-2.
Disponibil online 6 June, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O privire psihologica asupra etnicitatii şi nationalitatii (secolele XVIII-XIX)

Ayoub Eman, Ştefîrţa Adelina
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VII-a . 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relația scriitorilor cu Puterea în România anului 1977

Bălănescu Flori
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 21 August, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Migrația și drepturile omului

Rusu Svetlana
Economica
Nr. 3(117) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bugetarea sensibilă la gen bazată pe drepturile omului

Sandu Irina
Economica
Nr. 4(102) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Government spending on tourism approached through the prism of consolidating the right to rest and leisure

Secrieru Angela
Academy of Economic Studies of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cоциальные и экономические права в правовом статусе личности: проблемы определения и соотношения

Şelenga Natalia
Университет политических и экономических европейских знаний им. К. Стере
Intellectus
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 25 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Constitutional consolidation of the human rights function of the judiciary in Ukraine

Ciorna Sofia
Sykhiv District Court of Lviv
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5(45) / 2020 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 83