Microencapsulation of anthocyanins from cornelian cherry fruits in whey protein isolate and pectin
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
71 1
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-31 11:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
547.973:582.788.1 (1)
Chimie organică (374)
Botanică sistematică (706)
SM ISO690:2012
ENACHE, Iuliana-Maria; CIURLĂ, Liliana Lucescu; STANCIUC, Nicoleta; IRIMIA, Liviu Mihai; PATRAȘ, Antoanela; VIZIREANU, Camelia. Microencapsulation of anthocyanins from cornelian cherry fruits in whey protein isolate and pectin. In: Journal of Engineering Sciences. 2022, nr. 4, pp. 138-149. ISSN 2587-3474.
10.52326/jes.utm.2022.29(4).11
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Numărul 4 / 2022 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

Microencapsulation of anthocyanins from cornelian cherry fruits in whey protein isolate and pectin

Microîncapsularea antocianilor din fructe de corn în izolat proteic din zer și pectină

DOI: https://doi.org/10.52326/jes.utm.2022.29(4).11
CZU: 547.973:582.788.1

Pag. 138-149

Enache Iuliana-Maria1, Ciurlă Liliana Lucescu1, Stanciuc Nicoleta2, Irimia Liviu Mihai1, Patraș Antoanela1, Vizireanu Camelia2
 
1 “Ion Ionescu de la Brad” Iasi University of Life Sciences,
2 "Dunarea de Jos" University of Galati
 
Disponibil în IBN: 18 ianuarie 2023


Rezumat

Cornelian cherry (Cornus mas L.) is one of the most important forest fruits, considered as a valuable horticultural resource of bioactives, such as anthocyanins - cyanidin-3-glucoside, flavonoids, vitamins (e.g. vitamin C), carotenoids (e.g. β-carotene). The aim of this study was to obtain designed delivery systems of bioactive from cornelian cherry, as microencapsulated powders in order to assure their controlled release and to develop stable and natural additives for different application. Anthocyanin’s (concentrated extract) from cornelian cherry fruits were microencapsulated in a complex, biopolymeric matrice, formed by whey protein isolate (WPI) and pectin (PT). Two experimental variants were obtained by varying the ratio between WPI and PT, such as 1:1 (PT1) and 1:2 (PT2). The powders were tested for encapsulation efficiency of the anthocyanins, phytochemical profile of the extract and freeze-dried powders, as well as colorimetric analysis. Encapsulation efficiency of the anthocyanins varied between 80.04 and 82.11% with an important level of biologically active compounds (total polyphenols, total flavonoids) and remarkable antioxidant activity. Colorimetric analysis reveals a red colour of the powders, associated with their anthocyanin content. Both experimental variants proposed in this study protected the anthocyanins from cornelian cherry fruits. Moreover, microencapsulated powders can be used as natural food additives due to their red colour and phytochemical profile.

Cornul de pădure (Cornus mas L.) este unul dintre cele mai importante fructe de pădure, considerat o resursă horticolă valoroasă de compuși bioactivi, cum ar fi antociani - cianidin-3-glucozidă, flavonoide, vitamine (de exemplu, vitamina C), carotenoide (de exemplu, β-caroten). Scopul acestui studiu a fost de a obține sisteme de eliberare a substanțelor bioactive din fructele de corn, sub formă de pulberi microîncapsulate, pentru a asigura eliberarea lor controlată și pentru a dezvolta aditivi naturali și stabili pentru diferite aplicații. Antocianii (extract concentrat) din fructele de corn au fost microîncapsulați într-o matrice biopolimerică complexă, formată din izolat de proteic din zer (IPZ) și pectină (PT). Două variante experimentale au fost obținute prin variația raportului dintre IPZ și PT, cum ar fi 1:1 (PT1) și 1:2 (PT2). Au fost testate pudrele pentru eficiența de încapsulare a antocianilor, profilul fitochimic al extractului și al pulberilor liofilizate, precum și din punct de vedere colorimetric. Eficiența de încapsulare a antocianilor a variat între 80.04 și 82.11%, cu un nivel important de compuși biologic activi (polifenoli totali, flavonoide totale) și o activitate antioxidantă remarcabilă. Analiza colorimetrică relevă o culoare roșie a pudrelor, asociată cu conținutul de antociani. Ambele variante experimentale propuse în acest studiu au protejat antocianii din fructele de corn. În plus, pulberile microîncapsulate pot fi utilizate ca aditivi alimentari naturali datorită culorii roșii și profilului lor fitochimic.

Cuvinte-cheie
complex biopolymeric matrice, Cornus mas L., encapsulation efficiency, colour,

matrice biopolimerică complexă, Cornus mas L., eficiența încapsulării, culoare