IBN
Închide
Irimia Liviu Mihai
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 2. Publicaţii peste hotare - 2.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 1

Impactul potențial al schimbărilor climatice asupra proceselor de eroziune în suprafață a solului în România
Patriche Cristian Valeriu1 , Rosca Bogdan1 , Pîrnău Radu-Gabriel1 , Irimia Liviu Mihai2 , Vasiliniuc Ionuţ3
1 Academia Română, filiala Iași,
2 Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi,
3 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Sisteme Informaționale Geografice In memoriam Prof. Univ. Emerit. dr. Ioan DONISĂ
Ediția 29. 2023. Iași . .
Disponibil online 5 April, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Microencapsulation of anthocyanins from cornelian cherry fruits in whey protein isolate and pectin
Enache Iuliana-Maria1 , Ciurlă Liliana Lucescu1 , Stanciuc Nicoleta2 , Irimia Liviu Mihai1 , Patraș Antoanela1 , Vizireanu Camelia2
1 “Ion Ionescu de la Brad” Iasi University of Life Sciences,
2 "Dunarea de Jos" University of Galati
Journal of Engineering Sciences
Vol. 29, Nr. 4 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microencapsulation of anthocyanins from cornelian cherry fruits in whey protein isolate and pectin
Enache Iuliana-Maria1 , Ciurlă Liliana Lucescu1 , Stanciuc Nicoleta2 , Irimia Liviu Mihai1 , Patraș Antoanela1 , Vizireanu Camelia2
1 “Ion Ionescu de la Brad” Iasi University of Life Sciences,
2 "Dunarea de Jos" University of Galati
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 25 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Projections of climate suitability for wine production for the cotnari wine region (Romania)
Irimia Liviu Mihai1 , Patriche Cristian Valeriu2 , Renan LeRoux3 , Herve Quenol3 , Cyril Tissot4 , Sfîcă Lucian5
1 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi,
2 Romanian Academy - Iaşi Branch,
3 Universite de Rennes,
4 L'UMR 6554 LETG (Littoral, Environnement, Géomatique, Télédétection),
5 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1 / 2019 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 26 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Comportarea unor soiuri rezistente pentru struguri de masă obţinute în Republica Moldova, în podgoria Iaşi-România
Rotaru Liliana , Irimia Liviu Mihai , Ţârdea C. , Musteață Marina
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” consacrat aniversării a 100 ani de la naşterea profesorului universitar Gherasim Rudi
Vol. 15 (2). 2007. Chişinău. ISBN 978-9975-946-11-7.
Disponibil online 5 October, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The application of discriminant factorial analysis for the establishing phenotypical homogenity for clones obtained from tămâioasă românească grapevine variety
Rotaru Liliana , Irimia Liviu Mihai , Ţârdea C. , Mustea Mihai , Petrea Gabriela
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” consacrat aniversării a 100 ani de la naşterea profesorului universitar Gherasim Rudi
Vol. 15 (2). 2007. Chişinău. ISBN 978-9975-946-11-7.
Disponibil online 6 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6