Sistemul internațional-european de ocrotirea sănătății a refugiaților pe timpul pandemiei Covid-19 în raport cu procesul integrării sociale
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
278 3
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-18 08:28
SM ISO690:2012
FUIOR, Artur. Sistemul internațional-european de ocrotirea sănătății a refugiaților pe timpul pandemiei Covid-19 în raport cu procesul integrării sociale. In: Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration4th International Conference. Vol.2, 3-4 decembrie 2021, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: 2021, pp. 26-31. ISBN 978‐9975‐3527‐2‐7..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
Vol.2, 2021
Conferința "Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration"
Chişinău, Moldova, 3-4 decembrie 2021

Sistemul internațional-european de ocrotirea sănătății a refugiaților pe timpul pandemiei Covid-19 în raport cu procesul integrării sociale


Pag. 26-31

Fuior Artur
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 29 aprilie 2022


Rezumat

The purpose of this information is to provide readers with knowledge about a modern issue, including the health of refugees. Various new research and examination mechanisms are used here to assimilate concrete, truthful information. This paper presents several aspects of refugee health in the process of social inclusion, starting from the full study of European and international policies, in relation with the main human vital aspects. Likewise, a rebuke is given to all these practical aspects, in order to alleviate and draw attention to the danger of refugees. After inspecting a number of documents, scientific acts in the field of refugees, we find the importance of ensuring the health of refugees. 19. At the end of this document, the results of the research on the practical aspect of refugee health are presented. The communication ends with important conclusions and recommendations.

Prezenta informație are drept scop de a comunica cunoștințe cititorilor despre un aspect modern,incluziuea refugiaților în raport cu sănătatea lor. Aici sunt folosite diferite mecanisme noi de cercetare și examianre, pentru a asimila o informație concretă, veridică. Această comunicare prezintă mai multe aspecte ce ține de sănătatea refugiaţilor în procesul de incluziune socială,pornind de la studierea completă a politicilor europene și internaționale ,în coraport cu principalele aspecte vitale umane. La fel, se redă o mustrare asupra tuturor acestor aspecte practice, cu scopul de aameliora și de a atrage atneția privind pericolul în care se află refugiaţii. În urma inspectării unu-i șir de documente,acte științifice din domeniu refugiaților, constatăm importanța asigurării sănătății refugiților.Autorii acestor scrieri fac trimitere la o dozare a gîndurilor,in vederea evidențierii situațiilor aplicabile a refugiaților în lumeți mai ales în raport cu pandemia covid-19. La finalul acestui document sunt redate rezultatele cercetării cu privire la aspectul practice ce ține de sănătatea refugiaţilor.Comunicarea se finalizează cu concluzii şi recomandări importante.

Cuvinte-cheie
refugee, UNHCR, UNICEF, EU, COVID-19, refugee health, UN, WHO,

refugiat, UNHCR, UNICEF, UE, COVID-19, sănătatea refugiaţilor, ONU, OMS