IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-18(18) pentru cuvîntul-cheie "refugee"

Mecanisme internaționale de protecție a drepturilor beneficiarilor de protecție internatională

Buliga Angela
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UE în vremuri de criză de migranţi şi refugiaţi

Pachocka Marta
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problematica refugiaţilor palestinieni ca una din priorităţile UNHCR în contextul crizelor din regiune

Cigulea Aliona
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-124-64-5.
Disponibil online 5 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cu privire la procesul de unificare a conceptului de asistenţă umanitară migranţilor indiferent de calificarea lor din punct de vedere al dreptului internaţional

Guşanu Corneliu, Dorul Olga
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-124-64-5.
Disponibil online 5 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criza refugiaților din Ucraina: provocări și soluții

Cernencu Mihai, Paknehad Șabnam-Cristina
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
2022. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte privind efectele crizei migraţioniste în Uniunea Europeană asupra politicii europene în materie de azil

Gamurari Vitalie
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3471-1-2.
Disponibil online 9 December, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sistemul internațional-european de ocrotirea sănătății a refugiaților pe timpul pandemiei Covid-19 în raport cu procesul integrării sociale

Fuior Artur
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978‐9975‐3527‐2‐7..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Протидія нелегальній міграції: актуальні аспекти

Iarosenko Aleksandr
Національна академія Служби безпеки України
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2-1(36) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 16 August, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importanța jurisprudenței internațional-europene asupra incluziunii sociale a refugiaților

Ceban Cristina, Fuior Artur
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2020. Chisinau–Cazan–Galati. ISBN 978-9975-3423-3-9.
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provocări actuale ale politicii de integrare a refugiaților în Uniunea Eeuropeană

Tonjoc Angela12
Moldoscopie
Nr. 4(87) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 9 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularitățile fluxurilor migraționiste în statele UE

Mîrzîncu Veronica, Crudu Rodica
EU – a space of opportunities and challenges
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-3129-6-7.
Disponibil online 11 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Curtea Europeană a Drepturilor Omului și fenomenul migraţiei

Roşca Valentin
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(53) / 2020 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 12 July, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Principiile și formele de protecție internațională a străinilor în lumina legii Republicii Moldova 270/2008

Botnari Elena
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legal status of individuals in private international law of the Republic of Moldova within the framework of the updated civil code

Osoianu Natalia
Free International University of Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(47-48) / 2019 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 4 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Статус физического лица в международном частном праве Республики Молдова в рамках обновленного Гражданского Кодекса

Osoianu Natalia
Международный Независимый Университет Молдовы
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(43-44) / 2018 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politica în materie de azil în Uniunea Europeană şi Australia: repere comparative

Gamurari Vitalie1, Cigulea Aliona2
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(39-40) / 2017 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 12 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reglementări juridice privind fenomenul migrației și consecințele acestuia asupra securității statelor

Ticu Ioan
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3287-6-0.
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluția istorică a instituționalizării regimului juridic al refugiaților potrivit reglementărilor internaționale

Tizu Svetlana
Vector European
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-18 of 18