IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(21) pentru cuvîntul-cheie "refugiat"

Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în problema refugiaţilor

Beneş Olga
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-64-5.
Disponibil online 6 June, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protecția juridică a minorilor refugiați

Dobă Olga
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cauzele şi efectele migraţiei internaţionale din Republica Moldova

Creţu Olesea
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problematica refugiaţilor palestinieni ca una din priorităţile UNHCR în contextul crizelor din regiune

Cigulea Aliona
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-124-64-5.
Disponibil online 5 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cu privire la procesul de unificare a conceptului de asistenţă umanitară migranţilor indiferent de calificarea lor din punct de vedere al dreptului internaţional

Guşanu Corneliu, Dorul Olga
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-124-64-5.
Disponibil online 5 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Refugiaţi, victime ale regimului separatist

Pilat Artiom
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-121-38-5.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte privind efectele crizei migraţioniste în Uniunea Europeană asupra politicii europene în materie de azil

Gamurari Vitalie
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3471-1-2.
Disponibil online 9 December, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sistemul internațional-european de ocrotirea sănătății a refugiaților pe timpul pandemiei Covid-19 în raport cu procesul integrării sociale

Fuior Artur
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978‐9975‐3527‐2‐7..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importanța jurisprudenței internațional-europene asupra incluziunii sociale a refugiaților

Ceban Cristina, Fuior Artur
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2020. Chisinau–Cazan–Galati. ISBN 978-9975-3423-3-9.
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piloni juridici internațional-europeani de protecție a refugiaților în momentul integrării sociale

Ceban Cristina, Fuior Artur
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sistemul Dublin: prospective și perspective pentru politica europeană privind statutul refugiaților

Bucataru Igor
Moldoscopie
Nr. 1(88) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 July, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provocări actuale ale politicii de integrare a refugiaților în Uniunea Eeuropeană

Tonjoc Angela12
Moldoscopie
Nr. 4(87) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 9 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Refugiaţi în Moldova: între excludere și incluziune socială
Vîrlan Maria, Beşliu Nicolae
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 27 / 2012 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-773
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Curtea Europeană a Drepturilor Omului și fenomenul migraţiei

Roşca Valentin
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(53) / 2020 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 12 July, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specificul integrării sociale a refugiaţilor în Republica Moldova

Milicenco Stela1, Crăciun Doina2
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(113) / 2018 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 19 August, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legal status of individuals in private international law of the Republic of Moldova within the framework of the updated civil code

Osoianu Natalia
Free International University of Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(47-48) / 2019 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 4 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Статус физического лица в международном частном праве Республики Молдова в рамках обновленного Гражданского Кодекса

Osoianu Natalia
Международный Независимый Университет Молдовы
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(43-44) / 2018 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statutul juridic al persoanei fizice în dreptul internaţional privatal Republicii Moldova

Osoianu Natalia
Studii Juridice Universitare
Nr. 1–2(37-38) / 2017 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 22 March, 2018. Descarcări-97. Vizualizări-869
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politica în materie de azil în Uniunea Europeană şi Australia: repere comparative

Gamurari Vitalie1, Cigulea Aliona2
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(39-40) / 2017 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 12 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reglementări juridice privind fenomenul migrației și consecințele acestuia asupra securității statelor

Ticu Ioan
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3287-6-0.
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 21