Phacelia tanacetifolia and Onobrychis arenaria - attractive plants for pollinating insects
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
441 13
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-21 18:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
633.2:595.7 (2)
Ierburi de nutreț. Ierburi de fâneață și pășune (72)
Articulata (367)
SM ISO690:2012
CÎRLIG, Natalia, ŢIŢEI, Victor, IURCU-STRĂISTARU, Elena, TELEUŢĂ, Alexandru, GUŢU, Ana. Phacelia tanacetifolia si Onobrychis arenaria - plante atractive pentru insectele polenizatoare. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2021, nr. 1(11), pp. 16-22. ISSN 2537-6284. DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3644.v11i1.16-22
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

Phacelia tanacetifolia and Onobrychis arenaria - attractive plants for pollinating insects

Phacelia tanacetifolia si Onobrychis arenaria - plante atractive pentru insectele polenizatoare

DOI:https://doi.org/10.36120/2587-3644.v11i1.16-22
CZU: 633.2:595.7

Pag. 16-22

Cîrlig Natalia1, Ţiţei Victor1, Iurcu-Străistaru Elena2, Teleuţă Alexandru1, Guţu Ana1
 
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Institutul de Zoologie
 
 
Disponibil în IBN: 5 octombrie 2021


Rezumat

The purpose of our research has been to determine the complexes of useful insects with trophic specializations of pollinators and melliferous insects, which are present on the flowers of P. tanacetifolia and O. arenaria in the full flowering stage. The taxonomic ratio of the entomofaunal population detected in the two plant species has allowed determining that the insect species of the order Hymenoptera, with 36%, have the maximum share and are followed by Coleoptera – 26%, Hemiptera – 18%, Diptera – 12%, Lepidoptera – 6% and Homoptera with 3% of the total number of identified insect species. The presence of the species Apis mellifera in large numbers has been attested and it confirms the potential of the researched plants as honey plants

Scopul cercetarilor realizate este determinarea complexelor de insecte utile cu specializari trofice de polenizatoris, i meliferi, insecte prezente pe florile de P. tanacetifolias, i O. arenaria în faza de înflorire în masa. Ponderea taxonomica a populat,iei entomofauniste depistate la cele doua specii de plante permite evident,ierea cotei maxime ce revine speciilor de insecte din ordinul Hymenoptera cu 36%, Coleoptera – 26%, Hemiptera – 18%, Diptera – 12%, Lepidoptera – 6%s, i ordinul Homoptera cu 3% din totalul speciilor de insecte identificate. Se atesta prezent,a în numar mare a speciei Apis mellifera, ce confirma potent,ialul melifer al plantelor cercetate.

Cuvinte-cheie
Onobrychis arenaria (Kit) DC, Phacelia tanacetifolia Benth., entomofauna, diversity,

Onobrychis arenaria (Kit) DC, Phacelia tanacetifolia Benth., entomofauna, diversitate