Mănăstirea Japca – o istorie a rezistenței spirituale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
391 14
Ultima descărcare din IBN:
2021-08-28 12:28
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
271(478)(091) (15)
Creștinism. Biserici și culte creștine (163)
SM ISO690:2012
XENOFONTOV, Ion. Mănăstirea Japca – o istorie a rezistenței spirituale. In: Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2020, nr. 1, pp. 88-98. ISSN 2587-3695.
10.5281/zenodo.4247634
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Numărul 1 / 2020 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537

Mănăstirea Japca – o istorie a rezistenței spirituale

Japca Monastery – a history of spiritual resistance


DOI: 10.5281/zenodo.4247634
CZU: 271(478)(091)
Pag. 88-98

Xenofontov Ion
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 24 aprilie 2020


Rezumat

În acest studiu am abordat contextul istoric, cadrul spațial, arhitectural, terminologic și științific al mănăstirii Japca, singurul complex monastic din spațiul pruto-nistrean care funcţionează neîntrerupt de la înfiinţare. S-au prezentat factorii interni și externi care au perturbat buna activitate a lăcașului monahal. În pofida ingerinței factorului politic și ideologic, mănăstirea Japca a putut rezista în fața vicisitudinilor de epocă.

In this study, we analyzed the historical context, the spatial, architectural, terminological and scientific framework of the Japca monastery, the only monastic complex in the Pruto-Dniester area that has been functioning continuously since its establishment. The internal and external factors were presented, which interrupted the good activity of the monastic place. Despite the interference of the political and ideological factor, the Japca monastery could withstand the vicissitudes of the era.

Cuvinte-cheie
mănăstire, Japca, rezistenţă, ateism militant, comunism, RSS Moldovenească,

monastery, Japca, resistance, militant atheism, communism, Moldovan RSS