IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(205) pentru cuvîntul-cheie "resistance"
115 ani ai noţiunii „inimă sportivă”: conflictul programelor de apărare ca sursă de patologie sau revendicare
Scripnic Vitalie1, Saulea Aurel1, Scripnic Corneliu1, Ciurilov Leonid2, Cobeţ Valeriu3, Moraru Ion3, Manolachi Victor4, Socolov Vasile5
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 24 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coordination compounds and chemical compositions with antioxidant properties
Bulhac Ion1, Ştefîrţă Anastasia2, Brînză Lilia13, Coropceanu Eduard3, Voloşciuc Leonid2, Cocu Maria1
1 Institute of Chemistry, MSU,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, MSU,
3 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(15) / 2023 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 1 November, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul tehnologic de confecționare a bobinelor inductive la întreprindere
Catan Nicolai
Interuniversitaria
Ediția 19, Vol.2. 2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-305-1..
Disponibil online 21 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resistance of dairy cows during the use of new production fodder
Talalay Galina, Mațerușca Anna
Saint-Petersburg State Agrarian University
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 24 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosticul, profilaxia și tratamentul infecțiilor determinate de Staphilococcus Aureus meticilinorezistent
Ungureanu Cezara
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 9 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iprovement of common winter wheat resistance to foliar diseases
Saşco Elena
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezistența la educație a elevilor din familiile marcate de migrația economică
Radu Corina
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
2023. Cahul. ISBN 978-9975-88-102-9.
Disponibil online 17 April, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эколого-генетические основы создания доноров устойчивости пшеницы к корневым гнилям
Lupaşcu Galina, Gavzer Svetlana, Saşco Elena
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Фундаментальные и прикладные исследования в биоорганическом сельском хозяйстве России, СНГ и ЕС
Vol.2. 2016. Большие Вяземы. ISBN 978-5-98467-016-6.
Disponibil online 18 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Virus diseases of potatoes in the Republic of Moldova
Vederevskaya T., Grecova Valentina, Spaar Dieter, Terteac Dumitru, Calaşean Iurie
Institute of Biological Plant Protection and Institute of Fruit Growing, Academy of Sciences of the Republic of Moldova
Archives of Phytopathology and Plant Protection
Nr. 4(32) / 1999 / ISSN - /ISSNe 0323-5408
Disponibil online 19 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa remediului ,,Apifitostimulina” asupra unor indici biochimici in sînge la purcei
Donica Natalia
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 16 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influienţa remediului „Apifitostimulina” asupra unor indici ai imunităţii umorale şi celulare la purcei la a 3-a zi de viaţă postnatală
Donica Natalia
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 16 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The imrovement of resistance to Orobanche cumana parasite, in sunflower genotypes, resistant to herbicides
Joiţa-Păcureanu Maria1, Rîşnoveanu Luxiţa23, Anton Florin Gabriel14, Bran Alexandru45, Sava Elisabeta5
1 National Agricultural Research and Development Institute Fundulea,
3 "Dunarea de Jos" University of Galati,
4 University of Agronomical Sciences and Veterinary Medicine Bucharest,
5 State Institute for Variety Testing and Registration
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 17 September, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Linii și combinații hibride de persectivă pentru obținerea soiurilor de tomate cu rezistență sporită la agenții patogeni
Sîromeatnicov Iulia, Cotenco Eugenia, Paladi Dana
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 12 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea potenţialului patogenic în combinațiile hibride F1 de tomate
Sîromeatnicov Iulia, Cotenco Eugenia, Paladi Dana
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 12 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu privire la manifestarea unor boli micotice la diferite genotipuri de cais în condițiile Republicii Moldova
Pîntea Maria
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 12 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The development of antibiotic resistant bacteria in hospitals
Mutruc Lucian, Dodica Ina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEspera
7. 2018. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Additional second line tb drug resistance in high burden mdr tb setting
Osmatescu Angela, Chesov Elena
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEspera
7. 2018. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 3 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Селекция озимой мягкой пшеницы на устойчивость к листостебельным заболеваниям на юге Украины в условиях изменения климата
Nargan T., Șcerbina Z.
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Germinația și vigoarea boabelor de grâu comun la temperaturi joase
Lupaşcu Galina, Gavzer Svetlana, Saşco Elena
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мутантные формы томата и их значение для селекционно-генетических исследований
Macovei Milania
Институт генетики, физиологии и защиты растений, ГУМ
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 205