IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(60) pentru cuvîntul-cheie "Price"
Achitări adiționale pentru saloanele individuale în spitalele publice
Zubcova Elena
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.1. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul economic al calității producției asupra competivității acesteia pe piața de desfacere
Zaharco Silvia
Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-58-8.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul scumpirii produselor petroliere asupra economiei naționale
Catan Nicolai
Interuniversitaria
Ediția 18, Vol.2. 2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-285-6.
Disponibil online 1 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resursele petroliere – problema secolului XXI
Reșetnic Gheorghe
Interuniversitaria
Ediția 18, Vol.2. 2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-285-6.
Disponibil online 1 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piaţa servicilor de leasing în RM – apariţie şi dezvoltare
Lupu Ilie
Economie.
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-194-4.
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perfecţionarea modului de calcul şi a contabilităţii datoriilor faţă de personal privind retribuirea muncii
Demian Marcela
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediţia 3. 2014. Bălţi. ISBN 978-9975-50-135-4.
Disponibil online 29 April, 2021. Descarcări-35. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fezabilitatea investiţiilor la plantarea livezii de măr
Zbancă Andrei, Negritu Ghenadie
Economie
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective şi provocări privind dezvoltarea agriculturii prin prisma integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană
Certan Simion1, Certan Ion2
Economie
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii cu privire la integrarea pieţii naţionale a strugurilor şi vinului în piaţa comună
Certan Simion1, Certan Ion2
Economie
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul de formare a preţurilor la produsele farmaceutice: posibilități de implementare pentru Republica Moldova
Țenti Ana
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 2 May, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-736
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea preţurilor la medicamente pe piaţa farmaceutică
Ganea Victoria, Țenti Ana
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-75-897-0.
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-54. Vizualizări-1750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу нетарифного регулирования торговли продукцией АПК Беларуси
Baigot M.
Contabilitate
Vol.27. 2010. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-997564-196-8 .
Disponibil online 31 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Направления развития рынка молочной продукции Республике Беларусь
Mirocițkaia Irina
Contabilitate
Vol.27. 2010. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-997564-196-8 .
Disponibil online 31 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности ценообразования на органическую сельскохозяйственную продукцию
Ciaika Tatiana
Николаевский национальный аграрный университет
Contabilitate
Vol.32. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-244-6.
Disponibil online 29 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-816
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Восстановление и развитие виноградарства в России: тенденции и механизм обеспечения
Kulov A.1, Orlova A.2
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(13) / 2015 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 2 October, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-838
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marketing infrastructure in pricing of crop growing
Bodnar Olga
Institute of Agriculture of Carpathian Region of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Lviv
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(13) / 2015 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 2 October, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-789
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recent Trends in the Cost of Computing. Is innovation Coming to an End?
Turcan Catalin
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 24 September, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența pandemiei coronavirus asupra inflației și a prețurilor de consum în Republica Moldova
Butmalai Valentina, Săracu Alina Florentina
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.2. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifele reglementate din sectorul gazelor naturale în Republica Moldova
Sărbu Valeria, Gumovschi Ana
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 19 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pharmaceutical forms used in the gynecology practice
Znagovan Alexandru1, Melniciuc Vera2, Tibrigan Victor1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
Curierul Medical
Nr. 4(59) / 2016 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-809
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 60