IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-15(15) pentru cuvîntul-cheie "pension"
Pensia - unul din elementele de baza ale politicii guvernamentale naționale privind sistemul public de asigurari sociale
Coțofan Denis12
Administrarea Publică
Nr. 3(115) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 October, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele probleme ale protecției sociale a populației la bătrânețe
Tomceac Ana
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3272-2-0.
Disponibil online 26 May, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea performanței politicilor  cu impact asupra protecției sociale a populației îmbătrânite: realități și perspective de reorientare
Tomceac Ana
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 10 January, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea spaţiului de cazare rural din Republica Moldova: deficienţe şi perspective
Covali Sergiu
Economie
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pensioners and persons with disabilities in Kyiv: gender composition and inequalities
Kurilo Irina, Aksyonova Svitlana
Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15. 2021. Chisinau. ISBN (pdf) 978-9975-3486-9-0 (PDF).
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Негосударственные пенсионные фонды: интеграция в пенсионной системе разных стран мира
Rudîk Vladimir, Oleksiiko Valentin
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(15) / 2016 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 18 November, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-797
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Socio-demographic factors of transition from labour activity to pension in the Republic of Moldova
Savelieva Galina, Zaharov Svetlana
National Institute for Economic Research of Moldova
Economia Contemporană
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2537-4222
Disponibil online 14 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prestaţiile de asigurări sociale de stat. Cadrul legal
Zubcov Inga1, Gribincea Tatiana2
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 6 November, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Виды правоотношений в пенсионной системе Украины
Şumilo Mihailo12
2 Национальная академия наук Украины
Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene
2014. Bălți. ISBN 978-9975-50-127-9.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind stabilirea vârstei de pensionare și a modului de reexaminare a pensiilor
Cebotari Andriana1, Muntean Iulian2
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza turismului rural în perioada pandemică
Roșcovan Maria, Mindrigan Vasile
Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice
Ediția 24. 2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-3182-7-3.
Disponibil online 4 July, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reabilitarea persoanei pentru atragerea ilegală la răspunderea penală – obligația constituțională a statului
Barbăneagră Alexei
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(39-40) / 2017 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ закона Республики Молдова о предо­ставлении пособия в случае смерти одного из супругов
Capşa Tudor
Supremația Dreptului
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2345-1971 /ISSNe 2587-4128
Disponibil online 1 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Barierele şi premisele implimentării sistemului de pensii private în Republica Moldova
Beţivu Ala
Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondiale
VIII. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-117-41-8.
Disponibil online 20 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Employment unshadowing in the system of state regulation of the labor market
Mazur Natali, Lîsak Vladimir
Kamianets-Podіlskyi National Ivan Ohiienko University
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 1(1) / 2017 / ISSN 2587-313X /ISSNe 2587-3121
Disponibil online 26 February, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-780
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-15 of 15