IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(70) pentru cuvîntul-cheie "emotion"
Motivarea şi satisfacerea la locul de muncă – premise pentru formarea continuă a funcționarilor publici
Severin Alina
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-183. Vizualizări-1631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viața afectivă și implicațIile sale asupra elevului de vârstă școlară mică
Sanda Olguţa
Geniu, talent, creativitate
Volumul II. 2022. Iași, România. ISBN 978-606-685-906-6.
Disponibil online 30 September, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психологические аспекты исследования зависти
Iuzbașeva E.
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 24 March, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emoțiile și rolul lor în dezvoltarea personalității. Perspective moderne
Rusu Marinela
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane
Ediția a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-95-1.
Disponibil online 25 July, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte semantico-funcționale ale simbolului somatic în textul biblic
Bantea Magdalina
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea şi omul artist
Huzum Otilia
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 14 January, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-842
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de diminuare a stresului organizațional prin antrenamentul inteligenței emoționale
Briceag Silvia1, Ursuleac Irina2
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 12, Vol. I. 2024. Bălți. ISBN 978-9975-50-318-1.
Disponibil online 8 May, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trans- and interdisciplinary approach to literary texts-a solution to adapt to students 'needs
Nicoară Aurica
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue
Ediția a 9-a, Comm.. 2021. Tîrgu Mureș, România. ISBN 978-606-93691-9-7.
Disponibil online 3 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
About Creativity and Emotional intelligence energetic measures
Todoroi Dumitru
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.6. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-842-0.
Disponibil online 3 May, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educație, artă și copii. trăirea imaginii în cadrul educației plastic
Ursu Zinaida
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.3. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-787-2.
Disponibil online 25 October, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul psihoemoţional şi artistic al simbolului cromatic
Gheorghiță Ana
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 5. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-83-8.
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice în studiul emoțiilor
Stanciu Mirela
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.19, Partea 2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 6 May, 2022. Descarcări-25. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inteligenţa emoţională și nevoile imperative ale preadolescenţilor în societatea contemporană
Maxim Lorena
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.19, Partea 2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 6 May, 2022. Descarcări-55. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul social rusine reflectat în tablourile lingvistice ale lumii anglofone, românofone si rusofone
Lifari Viorica
Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines (EISH)
Nr. 7 / 2020 / ISSN 1987-8753
Disponibil online 7 June, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu al categoriei afectivităţii prin prisma teoriilor sociolingvistice, psihologice şi culturale
Lifari Viorica
Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines (EISH)
Nr. 3 / 2016 / ISSN 1987-8753
Disponibil online 13 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea și exprimarea directă a furiei la vârsta preșcolară
Moscalu Mariana
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
2023. Chișinău. ISBN 978-9975-46-849-7.
Disponibil online 2 May, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența securității psiho-emoționale în familie și manifestările comportamentale la copii. Studiu de caz
Zubenschi Ecaterina, Zubenschi Mariana
Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-564-9..
Disponibil online 14 April, 2022. Descarcări-131. Vizualizări-685
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii de influență în dezvoltarea inteligenței emoționale la adolescenți
Plesea Andreea Cristina, Racu Igor
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-652-3.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-55. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte cognitive și mijloace de manifestare ale entității emoționale din cadrul paradigmei apreciative
Barcaru Victoria
Intertext
Nr. 1(59) / 2022 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Involvement of emotional factors in the learning process
Leuțanu Gabriela
Journal of Romanian Literary Studies
Nr. 33 / 2023 / ISSN 2248-3004
Disponibil online 12 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 70