IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“

2013 - 1

Использование принципов экологического менеджмента как фактор эффективности рынка

Reabova Elizaveta, Eţco Constantin
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(48) / 2013 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 10 May, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Some essential peculiarities of the public health management in the Republic of Moldova
Eţco Constantin, Reabova Elizaveta, Goma Ludmila
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(40) / 2012 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management of changes in public health institutions: reasons, models, resistance to changes
Reabova Elizaveta, Eţco Constantin
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 11 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Indicatorii financiari ai instituţiei medicale – Element important în decizia managerială
Goma Ludmila, Reabova Elizaveta
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 11 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Качество трудовой жизни медицинского персонала как фактор повышения качества медицинских услуг: некоторые аспекты взаимосвязи
Reabova Elizaveta, Eţco Constantin, Manastirli Piotr, Martîniuc Serghei
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(36) / 2011 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Некоторые аспекты менеджментa качества в семейной медицине
Eţco Constantin, Zarbailov Natalia, Reabova Elizaveta, Damaşcan Ghenadie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(23) / 2009 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 14 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Экологический менеджмент: категория эффективности современного рыночного механизма
Reabova Elizaveta, Eţco Constantin
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 5(26) / 2008 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 13 May, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sănătatea comunitară – strategie a sistemelor naţionale de sănătate publică
Eţco Constantin, Moroşanu Mihail, Reabova Elizaveta, Pîrţac Viorel, Nichiforciuc Eugen
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(9) / 2008 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 9 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-8 of 8