Некоторые аспекты менеджментa качества в семейной медицине
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
866 1
Ultima descărcare din IBN:
2017-09-10 19:34
SM ISO690:2012
ЕЦКО, Константин; ЗАРБАИЛОВА, Наталья; РЯБОВА, Елизавета; DAMAŞCAN, Ghenadie. Некоторые аспекты менеджментa качества в семейной медицине . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2009, nr. 4(23), pp. 165-173. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 4(23) / 2009 / ISSN 1857-0011

Некоторые аспекты менеджментa качества в семейной медицине

Pag. 165-173

Ецко Константин, Зарбаилова Наталья, Рябова Елизавета, Damaşcan Ghenadie
 
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

La momentul actual Sistemul de Sănătate în Republica Moldova trece printr-o perioadă importantă de dezvoltare. Ministerul Sănătăţii în colaborare cu Guvernul RM au făcut un pas important în reforma Asistenţei Medicale Primare – şi anume, trecerea de la asistenţa primară la cea de familie. Deşi, acest proces are rezultate şi durează de mai mulţi ani, întimpină o serie de probleme legate de calitatea serviciilor prestate. Managementul calităţii – este ştiinţa care studiază aceste probleme. În lucrarea dată au fost analizate diferite aspecte ale managementului calităţii în domeniul medicinii de familie, în acelaşi timp am studiat şi rentabilitatea acestei ramuri din management, precum şi structura ei. Am încercat să stabilim aspectele importante a nivelului scăzut a serviciilor oferite, dar şi de a argumenta unele schimbări legislative la nivelul medicinii de familie.

Today the public health service endures the responsible period of development in the Republic of Moldova. The Ministry of Health and the Government of the Republic of Moldova made a very important strategic step to reforming a primary health service, transition from the out-patient-polyclinic help to the family medicine. Despite the fact, that this process precedes for a long time and shows positive results, there are some more problems of represented services connected with the quality. Such science, as a quality management attends to the given problem. We have conducted the review and the analysis of separate aspects of a quality management in the fi eld of family medicine, having studied also the profi tability of the given area of management and having considered its structure in our work. We have tried to advance the key problems of inferior quality of rendered services and also to give reason for some legislative changes in the standard primary medical services, i.e. the family medicine.