Management of changes in public health institutions: reasons, models, resistance to changes
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
642 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-17 04:52
SM ISO690:2012
REABOVA, Elizaveta; EŢCO, Constantin. Management of changes in public health institutions: reasons, models, resistance to changes. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2012, nr. 2(13), pp. 246-249. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719

Management of changes in public health institutions: reasons, models, resistance to changes

Pag. 246-249

Reabova Elizaveta, Eţco Constantin
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 11 decembrie 2013


Rezumat

The article is devoted to the important problem of management. During recent years radical changes have been occurred in all parts of commerce, industry, public health services. At the same time, different disadvantages of changes are investigated in the article: lack of power, conflicts, stress, and people are usually afraid of changes. Authors suggest some ways of reducing resistance to change in the Public Health institutions.

Managementul schimbării în Instituţiile medicale: cauze, modele, rezistenţă la schimbări. Articolul dat este dedicat pentru problema importantă a managementului. În ultimii ani au fost schimbări radicale în toate sectoarele: comerţului, industriei, serviciilor medicale. În acelaşi timp diferite dezavantaje a schimbărilor au fost investigate în articolul: neajunsul autorităţii, conflicte, stres, persoanelor le este frică de schimbări. Autorii propun unele căi de reducere a rezistenţei la schimbări în instituţiile medicale.