Some essential peculiarities of the public health management in the Republic of Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
586 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-02-05 19:27
SM ISO690:2012
EŢCO, Constantin; REABOVA, Elizaveta; GOMA, Ludmila. Some essential peculiarities of the public health management in the Republic of Moldova . In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2012, nr. 1(40), pp. 24-26. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 1(40) / 2012 / ISSN 1729-8687

Some essential peculiarities of the public health management in the Republic of Moldova

Pag. 24-26

Eţco Constantin, Reabova Elizaveta, Goma Ludmila
 
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Articolul prezintă unele aspecte economice ale managementului din sectorul sanitar. Un bun manage- ment constă în optimizarea acţiunilor medicale din punct de vedere finan- ciar, organizaţional şi al calităţii. Informaţia privind caracterul adec- vat al utilizării resurselor ne permite să discutăm despre politicile de sănătate.

Cuvinte-cheie
management,

analiză managerială,

cost-eficienţă, resurse