IBN
Închide
Stici Valentina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 4

Efectul acidifiantului NOACK AC PD2 asupra performanțelor bioproductive și indicilor biochimici la puii broiler
Stici Valentina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de analiză a indicatorilor de calitate a cărnii de porc
Stici Valentina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UV-VIS spectrophotometry for the malondialdehyde estimation as a quality marker in the pork traceability
Stici Valentina , Costin Tatiana
State Agrarian University of Moldova
Symposium of Agriculture and Food engineering
2021. Iași, România. .
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea nutritivă a cărnii de porc în asigurarea securității alimentare
Stici Valentina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Tezele celei de-a 74-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-64-320-7.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Evaluarea eficienței economice a gospodăriilor de fermieri în republica moldova prin intermediul analizei anvelopării datelor
Tomiţa Petru , Danilov Iurie , Stici Valentina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 1 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metoda neparametrică de evaluare a unităților economice în sectorul agrar al Republicii Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană
Tomiţa Petru , Danilov Iurie , Stici Valentina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6