IBN
Închide
Tomiţa Petru
Cuvinte-cheie (44): dezvoltarea rurală (3), durabilitate (3), analiza anvelopării datelor (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Evaluarea eficienței economice a gospodăriilor de fermieri în republica moldova prin intermediul analizei anvelopării datelor
Tomiţa Petru, Danilov Iurie, Stici Valentina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 1 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metoda neparametrică de evaluare a unităților economice în sectorul agrar al Republicii Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană
Tomiţa Petru, Danilov Iurie, Stici Valentina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Elaborarea metodologiei neparametrice de determinare a nivelului de dezvoltare durabilă a localităților rurale în Republica Moldova
Tomiţa Petru, Gorgos Alexandru, Danilov Iurie
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Analiza comparativă a performanţei academice în cadrul instituţiilor de învăţământ superior şi a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării cu profil agronomic din Republica Moldova
Tomiţa Petru1, Racul Anatol1, Toma Elena2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Facultatea de Economie în ajunul jubileului de 85 de ani ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Tomiţa Petru
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Subvenţionarea producţiei agricole în republica moldova şi în unele ţări ale UE
Tomiţa Petru
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Evoluţia turismului vitivinicol în Republica Moldova din 2003 pînă în prezent
Tomiţa Petru1, Miron Marina2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodele manageriale în întreprinderile agricole în condiţiile economiei concurenţiale
Tomiţa Petru
Universitatea de Stat din Moldova
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Clusterul şi rolul lui în dezvoltarea economiei europene
Mocanu Natalia, Tomiţa Petru
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-586
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 4

Facultatea de economie a Universităţii Agrare de Stat din Moldova la cea dea 45-a aniversare: realizări şi perspective
Tomiţa Petru
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie. Lucrări ştiinţifice
Vol. 25 (1). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-193-7.
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificarea legăturilor cauzale dintre fenomenele şi procesele economice cu ajutorul metodei de regresie statistică
Tomiţa Petru, Racul Anatol
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie. Lucrări ştiinţifice
Vol. 25 (1). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-193-7.
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul reformelor economice asupra dezvolt[rii sociale a localităţilor rurale
Mocanu Natalia, Tomiţa Petru
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2010 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sectorul agroalimentar în contextul semnării acordului de liber schimb între Republica Moldova şi Uniunea Europeană
Perju Ion, Tomiţa Petru, Perju Mariana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie. Lucrări ştiinţifice
Vol. 25 (1). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-193-7.
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Facultatea de economie către 75 ani ai UASM
Tomiţa Petru
Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2(0) / 2008 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14