IBN
Închide
Gabura Carolina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2022 - 5

Dimensiuni ale regimului narativ liric
Gabura Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice. Ştiinţe sociale
SU, SS. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 10 February, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lirismul funciar și regimul narativ homodiegetic
Gabura Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Philologia
Nr. 2(317) / 2022 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 August, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naratori și regimuri narative
Gabura Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(160) / 2022 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 December, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii ale sintaxei imaginarului în proza lirico-poetică
Gabura Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Rigoare exegetică și vocație pedagogică
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-481-7.
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Virtualități de liricizare a regimului narativ heterodiegetic
Gabura Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Intertext
Nr. 1(59) / 2022 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Modalizarea autonimică, eterogeneitatea constitutiva și simptomele convenționale − modalități de subiectivare a vocii narative
Gabura Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Eugeniu Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Rolul sintaxei poetice la liricizarea regimului narativ heterodiegetic
Gabura Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(140) / 2020 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 2 February, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Construcţia identitară a naratorului şi liricizarea regimului narativ în craii de curtea-veche de M. Caragiale
Gabura Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştereÎn memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transpoziția empatică a naratorului homodiegetic și liricizarea regimului narativ
Gabura Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Lumina verbului maternProfesorul și savantul Irina Condrea – prezență remarcabilă în mediul academic și cultural din Republica Moldova
2019. . .
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Paradigme ale regimului narativ în proza lui M. Eliade (Maitreyi, Nunta în cer)
Gabura Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Particularităţi ale liricizării regimului narativ în proza lui M. Eliade (Maitreyi, Nunta în cer)
Gabura Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe umanistice
R, SU. 2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-50. Vizualizări-1120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11