IBN
Închide
Ţâgulea Ion
Cuvinte-cheie (25): obiective. (1), materie (1), laws (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 4

Aspecte ale educaţiei artistico-plastice în context curricular
Ţâgulea Ion
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 6 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale educaţiei artistico-plastice în context curricular
Ţâgulea Ion
Universitatea de Stat din Tiraspol
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 12 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semantica cromatică și dezvoltarea la orele de educație plastică a gustului artistico-plastic al studenților-pedagogi
Ţâgulea Ion
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte actuale de formare a conceptelor științifice despre lume la studenți
Ţâgulea Ion
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2018 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Importanţa desenului pedagogic în educaţia artistico-plastică a învăţătorilor de educaţie plastică, designeri şi arhitecţi
Ţâgulea Ion
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia evaluarii în cadrul cursului universitar ”proiectare artistică”
Ţâgulea Ion
Universitatea de Stat din Tiraspol
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-76-215-1.
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietăţile constructiv-artistice ale confecţiei în cadrul cursului „Proiectare artistică”
Ţâgulea Ion
Evaluarea în sistemul educațional:deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Актуальные аспекты формирования научного мировоззрения у студентов на занятиях по предметам гуманитано-философского цикла
Ţâgulea Ion
Universitatea de Stat din Tiraspol
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-214-4.
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Conţinutul şi obiectivele cursului „Proiectare Artistică” în şcoala superioară
Ţâgulea Ion
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani : Probleme actuale ale ștințelor sociale și umanistice
Vol. 2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-160-4.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Analiza noțiunii de „imagine” în arta plastică, ergonomie și design
Ţâgulea Ion
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Arts and Desing
Vol. 1. 2011. Chișinău. ISBN 978-9975-101-67-7.
Disponibil online 29 March, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De la tehnici grafice spre tehnologii didactice
Ţâgulea Ion
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Arts and Desing
Vol. 1. 2011. Chișinău. ISBN 978-9975-101-67-7.
Disponibil online 29 March, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Analiza comparata a notiunii de imagine
Ţâgulea Ion
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 3-4 / 2007 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia coloristică a designerilor in condiţiile instruirii universitare
Ţâgulea Ion
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 1-2 / 2007 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13