IBN
Închide
Mărgineanu Iurie
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5
  • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
  • 9.4.Note (suport) de curs - 1

2023 - 1

Justiția comunitară și administrarea pedepselor alternative la detenție : Note de curs : Ciclul 1 – studii superioare de licenţă
Jitariuc Vitalie, Rusu Lucia
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
Bălți, 2023 / ISBN 978-9975-50-302-0
Disponibil online 28 August, 2023. Descarcări-35. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Declaraţiile în procesul penal, ordinea procesuală şi tactica de audiere
Mărgineanu Iurie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3471-1-2.
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Modificarea învinuirii în faza examinării cauzei în judecată
Zamfir Vasile , Mărgineanu Iurie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(33-34) / 2016 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 4 April, 2018. Descarcări-70. Vizualizări-770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Importanţa competenţei in materia asistenţei judiciare internaţionale ce priveşte comisia rogatorie externă
Macari Lilian , Mărgineanu Iurie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2014. Chișinău. ISBN 978-9975-52-165-9.
Disponibil online 25 June, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reguli tactice şi metodologice aplicabile pe timpul exercitării dreptului la apărare
Nuţ Gabriela Ştefania1 , Mărgineanu Iurie2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2014. Chișinău. ISBN 978-9975-52-165-9.
Disponibil online 25 June, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte cu privire la aplicarea cunoştinţelor speciale medicale in procesul penal de către specialist
Baltaga Ecaterina1 , Mărgineanu Iurie2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2014. Chișinău. ISBN 978-9975-52-165-9.
Disponibil online 25 June, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Caracteristica juridico-penală  a infracţiunii de tortură, tratament inuman sau degradant prin prisma legislaţiei  Republicii Moldova şi Uniunii Europene
Mărgineanu Iurie , Iarmaliuc Petru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(19-20) / 2012 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 8 June, 2018. Descarcări-48. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Reţinerea–măsură de constrângere în procesul penal
Maslov Stanislav , Mărgineanu Iurie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 6-7(130) / 2011 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 23 November, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statements in the trial, procedural order and hearing tactics
Mărgineanu Iurie
Free International University of Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2011 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-872
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Aspecte definitorii ale urmăririi penale
Bostan Alexandru , Mărgineanu Iurie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Ştiinţa juridică în contextul promovării valorilor statului de drept
2010. Chişinău. .
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Baza juridică şi organizarea activităţii Organizaţiei Internaţionale a Poliţiei Criminale
Mărgineanu Iurie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2008 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 20 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11