IBN
Închide
Iarmaliuc Petru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole cat. C - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4

2019 - 1

Modernizarea socială și politică în Republica Moldova în contextul diversificării activității de influență și presiune politică asupra procesului decizional
Becciu Sorin1 , Iarmaliuc Petru2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-108-88-1.
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Diagnosticarea criminalistică: noţiunea, sarcinile şi genurile
Iarmaliuc Petru12
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Institutul Naţional al Justiţiei
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(47) / 2018 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 29 December, 2018. Descarcări-66. Vizualizări-1347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Conflictele armate contemporane cu caracter asimetric și politica de securitate și apărare comună în cadrul Uniunii Europene
Iarmaliuc Petru12
1 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3174-2-9.
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea istorică și actualitatea conflictelor armate cu caracter asimetric
Iarmaliuc Petru
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democraticeMaterialele conferinţei cu participare internaţională
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-84-033-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Conflictele armate cu caracter asimetric: riscuri în dezvoltarea regional
Iarmaliuc Petru
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Caracteristica juridico-penală  a infracţiunii de tortură, tratament inuman sau degradant prin prisma legislaţiei  Republicii Moldova şi Uniunii Europene
Mărgineanu Iurie , Iarmaliuc Petru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(19-20) / 2012 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 8 June, 2018. Descarcări-35. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6