IBN
Închide
Tutunaru Mariana
Cuvinte-cheie (32): children (3), general morbidity (1), health status (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 1

Caracteristica comportamentului sexual la adolescenţi din Republica Moldova
Iziumov Nina, Tutunaru Mariana, Dănilă Tatiana
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 September, 2017. Descarcări-28. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Dereglările văzului la elevii claselor I-XII – problemă prioritară a sănătăţii publice în Republica Moldova
Iziumov Nina, Dănilă Tatiana, Tutunaru Mariana
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(67) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 22 November, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa cărnii prelucrate asupra stării de sănătate a populaţiei
Tutunaru Mariana, Opopol Nicolae, Dănilă Tatiana, Iziumov Nina, Bahnarel Ion
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(67) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 21 November, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscul pe care substanţele toxice il prezintă pentru copii
Tutunaru Mariana, Dănilă Tatiana, Bahnarel Ion
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(70) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 25 November, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Starea de sănătate a copiilor și adolescenţilor din instituţiile preşcolare şi preuniversitare din Republica Moldova in perioada 2008-2013 şi factorii determinanţi
Tutunaru Mariana1, Dănilă Tatiana1, Hăbăşescu Ion2
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(57) / 2014 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 22 December, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Starea de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din republică în perioada anilor 2006-2012 şi factorii ce o determină
Tutunaru Mariana, Dănilă Tatiana
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 3 April, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Starea de sănătate a copiilor din instituţiile preşcolare şi preuniversitare din Republica Moldova în perioada 2006-2010
Pînzaru Iurie, Tutunaru Mariana, Dănilă Tatiana
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 5(40) / 2011 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-892
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Evaluarea igienică a stării de sănătate a adolescenţilor încadraţi în şcolile profesionale la acţiunea factorilor ocupaţionali
Tutunaru Mariana
Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(28) / 2010 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ghighienicescaia otenca rabocih poz u ucenit profesionalinih scol po spetialinosti “sveia” po pocazateliam goniometriceschih indexov
Tutunaru Mariana
Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(30) / 2010 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-960
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 3

Estimarea igienică a condiţiilor de instruire din instituţiile de învăţământ secundar profesional
Tutunaru Mariana
Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 5(26) / 2008 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 13 May, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea igienică a procesului instructiv-educativ al elevilor din instituţiile de învăţământ secundar profesional
Tutunaru Mariana
Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(25) / 2008 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 8 May, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea igienică a regimului instructiv-educativ în instituţiile de învăţământ secundar profesional la specialitatea „Cusătorese”
Tutunaru Mariana
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(19) / 2008 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-822
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12