Influenţa cărnii prelucrate asupra stării de sănătate a populaţiei
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
263 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-06-24 14:34
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
614.31:637.5.03+616-006-036.22 (1)
Inspecţie şi control sanitar (44)
Produse ale animalelor domestice (de curte) și de vânat (131)
Patologie. Medicină clinică (2852)
SM ISO690:2012
TUTUNARU, Mariana; OPOPOL, Nicolae; DĂNILĂ, Tatiana; IZIUMOV, Nina; BAHNAREL, Ion. Influenţa cărnii prelucrate asupra stării de sănătate a populaţiei. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2016, nr. 3(67), pp. 54-56. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 3(67) / 2016 / ISSN 1729-8687

Influenţa cărnii prelucrate asupra stării de sănătate a populaţiei

Influence of processed meat on the health of the population


CZU: 614.31:637.5.03+616-006-036.22
Pag. 54-56

Tutunaru Mariana, Opopol Nicolae, Dănilă Tatiana, Iziumov Nina, Bahnarel Ion
 
Centrul Naţional de Sanătate Publică
 
Disponibil în IBN: 21 noiembrie 2017


Rezumat

The article reflects scientific data on the influence of processed meat consumption on the health of the population. Eating processed meat may cause colorectal cancer, leukemia, chronic degenerative diseases, bladder cancer, type II diabetes, etc.

В статье отражены научные данные о влиянии потребления обработанного мяса на здоровье населения. Употребление в пищу обработанного мяса может привести к таким заболеваниям, как рак толстой кишки, лейкоз, хронические дегенеративные заболевания, рак мочевого пузыря, сахарный диабет II типа и т.д.

Cuvinte-cheie
processed meat, colorectal cancer, oncology morbidity,

population