IBN
Închide
Iziumov Nina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)

Articole în reviste din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3

2023 - 1

Seroprevalence of viral hepatitis B, C and E in TB patients from the Republic of Moldova
Sajin Octavian1 , Spînu Constantin1 , Isac Maria1 , Iziumov Nina1 , Cherniavska (Miron) Aliona1 , Buga Alexandru2 , Ciobanu Igor3
1 National Agency for Public Health,
2 IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
One Health and Risk Management
Nr. 4(1) / 2023 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Caracteristica comportamentului sexual la adolescenţi din Republica Moldova
Iziumov Nina , Tutunaru Mariana , Dănilă Tatiana
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 September, 2017. Descarcări-42. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificaţia colecţiilor de bibliotecă şi bazelor de date electronice cu profil medical în promovarea sănătăţii publice
Suruceanu Nina , Iziumov Nina
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 September, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-793
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Dereglările văzului la elevii claselor I-XII – problemă prioritară a sănătăţii publice în Republica Moldova
Iziumov Nina , Dănilă Tatiana , Tutunaru Mariana
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(67) / 2016 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 22 November, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa cărnii prelucrate asupra stării de sănătate a populaţiei
Tutunaru Mariana , Opopol Nicolae , Dănilă Tatiana , Iziumov Nina , Bahnarel Ion
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(67) / 2016 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 21 November, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Factorii de risc din instituţiile preuniversitare şi influenţa lor asupra sănătăţii elevilor
Bahnarel Ion , Tafuni Ovidiu , Iziumov Nina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-940
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Adresabilitatea la medicul stomatolog a elevilor şcolilor profesionale din Republica Modova
Zepca Victor1 , Iziumov Nina2 , Ciobanu Anatol2 , Baroncea Angela
1 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”,
2 Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă
Medicina stomatologică
Nr. 2(11) / 2009 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-726
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Aprecierea dezvoltării fizice a adolescenţilor de vârstă premilitară şi a recruţilor (15-18 ani)
Iziumov Nina
Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(24) / 2008 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 8 May, 2014. Descarcări-17. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica socioigienică a regimului zilei adolescenţilor de 15-18 ani
Iziumov Nina
Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(23) / 2008 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 8 May, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Sănătatea adolescenţilor – sarcină prioritară a societăţii
Opopol Nicolae1 , Iziumov Nina2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(11) / 2007 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10