IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
IMSP Spitalul Clinic Republican
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
IMSP Institutul de Cardiologie
IMSP Institutul Oncologic
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală
IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-28 12:52
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (3 din 4)95
  2019  (4 din 4)172
  2018  (2 din 4)74
  2017  (5 din 4)242
  2016  (3 din 4)175
  2015  (4 din 4)311
  2014  (4 din 4)213
  2013  (5 din 4)247
  2012  (4 din 4)261
  2011  (4 din 4)321
  2010  (5 din 4)190
  2009  (4 din 4)177
  2008  (3 din 4)172
  2007  (5 din 4)332
  2006  (5 din 4)192
  2005  (4 din 4)81
imagine

pISSN: 1857-0011
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Categoria:
  • C (2017.12.21-2019.12.21)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2012.04.01-2012.12.31)
  • C (2009.04.30-2012.03.29)

1.Medico-biologic

2.Sănătate publică şi management

3.Clinico-terapeutic

4.Clinico-chirurgical

5.Sănătatea mamei şi copilului

6.Stomatologie


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole32551887673375151153
Volume64774893530
Total3319196516241045

Vizualizări   1293Descărcări   157

Conţinutul numărului de revistă

Nicolae Testemiţanu – patriot devotat, ilustru savant şi talentat organizator al ocrotirii sănătăţii 11-15

CZU: 61(478)(092)

Eţco Constantin
Stilul de selectare şi pregătire a tinerilor specialişti de către marele savant Nicolae Testemiţanu 15-19

CZU: 61(478)(092)

Bahnarel Ion, Pantea Valeriu
Profesorul universitar Vladimir Kant – figură proeminentă în medicina socială şi management 20-21

CZU: 61(478)(092)

Lavric Alexandru, Tintiuc Dumitru, Grejdianu Tudor
Frecvenţa izolării tulpinilor de Staphylococcus aureus meticilino-rezistente în Republica Moldova 22-26

CZU: 579.861:615.33.015.4

Balan Greta, Burduniuc Olga, Siniţîna Iulia, Iasîbaş Oxana, Bunescu Irina
Evaluarea factorilor de risc în muncă cu manipularea manuală a încărcăturilor 26-28

CZU: 614.8.084:331.454

Bebîh Vladimir
Evaluarea particularităţilor de răspândire a accidentelor vasculare cerebrale în Republica Moldova 29-32

CZU: 616.831-005.1-036(478)

Bernic Vladimir, Groppa Stanislav, Friptuleac Grigore, Efremova Daniela
Aspecte epidemiologice şi clinico-evolutive ale infecţiei rotavirale la copiii sugari în Republica Moldova 33-35

CZU: 616.34-022-036.2-053.2

Bîrcă Ion, Alsaliem Tatiana, Spînu Constantin, Donos Ala, Burduniuc Olga
Analiza morbidităţii prin maladiile ţintă a programului naţional de imunizări în Republica Moldova în anii 2010-2016 36-41

CZU: 616-036.22-084:615.371(478)

Bucov Victoria, Melnic Anatolie, Ţurcan Laura, Ceban Alexei, Guţu Veaceslav
Analiza datelor multianuale privind acoperirea vaccinală la maladiile ţintă a programului naţional de imunizări 42-46

CZU: 614.2:616-036.22-084(478)

Bucov Victoria, Melnic Anatolie, Ţurcan Laura, Furtuna Nicolae
Particularităţile etiologice şi clinice ale cazurilor de septicemie la pacienţii spitalizaţi la spitalul clinic de boli infecţioase „Toma Ciorbă” 47-50

CZU: 616.94-07

Bunescu Irina, Holban Tiberiu, Burduniuc Olga
Particularităţile ecologice şi epizootologice ale mamiferelor mici şi rolul lor în formarea şi menţinerea focarelor naturale şi antropurgice de leptospiroză în zona de nord a Republicii Moldova 50-54

CZU: 616.9-036.21-037+579.852.1

Burlacu Victoria, Caterinciuc Natalia, Nistreanu Victoria, Larion Alina, Gheorghiţa Stela, Guţu Arcadie, Melnic Vera, Culibacinaia Ecaterina
Evaluarea sanitaro-igienică a concentraţiei radonului şi descendenţilor săi în solurile Republicii Moldova 55-59

CZU: 614.876+504.064.2

Coreţchi Liuba, Bahnarel Ion
Particularităţile modelului de servicii de sănătate la locul de muncă 59-63

CZU: 614.8.084:331.458

Ferdohleb Alina, Gurghis Elena
Expertiza fenomenului de dizabilitate a populaţiei în vârstă aptă de muncă şi morbidităţii profesionale 64-67

CZU: 614.2:331.46

Ferdohleb Alina, Mamaliga Narcisa, Tapu Livia
Evaluarea rolului factorilor fizici profesionali în etiologia accidentelor vasculare cerebrale 67-71

CZU: 613.62+331.472

Friptuleac Grigore, Bernic Vladimir
Estimarea rolului calităţii aerului atmosferic în etiologia bolilor cerebrovasculare 71-76

CZU: 614.2:616.831+504.3.054

Friptuleac Grigore, Lupu Marina, Bernic Vladimir
Date privind analiza unor factori cu impact asupra proceselor şi procedurilor de management al laboratorului 77-80

CZU: 614.2:579.26

Halacu Ala
Caracteristica comportamentului sexual la adolescenţi din Republica Moldova 81-84

CZU: 618.1:159.9-053.6

Iziumov Nina, Tutunaru Mariana, Dănilă Tatiana
Aspecte toxicologice ale fertilizanţilor de producere autohtonă 85-87

CZU: 615.9:619

Jardan Elena, Sîrcu Raisa, Pînzaru Iurie
Evaluarea conţinutului de plumb în solurile Republicii Moldova 88-91

CZU: 614.77:504.064

Jardan Elena, Zubcov Elena, Opopol Nicolae, Ciornea Victor
Hepatita virală B la lucrătorii medicali din Republica Moldova 91-96

CZU: 614.253.1:616.36-002(478)

Josanu Cristina, Spînu Constantin, Sajin Octavian, Isac Maria, Suveică Luminiţa, Ceban Alexei
Caracteristica clinico-epidemiologică şi particularităţile molecular-genetice ale infecţiei rotavirale în Republica Moldova 97-100

CZU: 616.9-022.36-036.22(478)

Juravliov Tatiana, Bîrcă Ion, Spînu Constantin, Bîrca Ludmila, Rusu Galina, Caterinciuc Natalia, Cornilov Stela, Tatarciuc Rodica
Description of the case confirming the concept that a human is the facultative host Dirofilaria repens. Case presentation 101-103

CZU: 616.9+576.8

Lungu Vera, Sîrbu Tatiana
Dimensiunile riscurilor profesionale ale personalului medical din instituţiile medico-sanitare publice 104-107

CZU: 613.6.02:614.255

Lupacescu Iurie, Grejdianu Tudor, Rusu Alexei
Datele analizei intoxicaţiilor acute neprofesionale cu alcool în Republica Moldova în perioada anilor 2011-2015 108-111

CZU: 613.81:614.2(478)

Manceva Tatiana, Pînzaru Iurie
Rezultatele examenului medical complex al elevilor din familiile temporar dezintegrate din instituţiile de învăţământ preuniversitar din localităţile rurale 112-115

CZU: 614.2-053.2(478-22)

Manole Virgil
Сaracteristica dereglărilor cognitive la vârstnici în Republica Moldova 116-118

CZU: 616-009.8-053.9(478)

Negară Anatolie, Grejdianu Tudor, Margine Leonid, Russu Virginia, Badan Vlad, Lavric Alexandru, Şoric Gabriela
Rezultatele analizei unor probleme actuale în managementul supravegherii de stat a sănătăţii publice în Republica Moldova 119-125

CZU: 614.2(478)

Pantea Valeriu, Serbulenco Aliona, Bucov Victoria, Buga Alexandru, Mastac Semion, Irimca Olga
Analiza morbidităţii cu incapacitate temporară de muncă a angajaţilor întreprinderilor de procesare a cărnii 126-131

CZU: 614.2:616-036.865-057

Pînzaru Iurie
Estimarea aplicării pesticidelor în Republica Moldova şi a impactului lor asupra sănătăţii populaţiei 132-136

CZU: [613.2+502]:632.95(478)

Pînzaru Iurie, Sîrcu Raisa, Țurcanu Gheorghii
Efectul protector al antioxidanţilor în tratamentul cu radiaţii ionizante 137-140

CZU: 615.272.4:615.849

Plăvan Irina
Asigurarea calităţii serviciilor microbiologice de laborator în cadrul centrelor de sănătate publică din Republica Moldova 141-145

CZU: 614.2:579(478)

Prudnicionoc Svetlana
Rezultate preliminare privind depistarea infecţiilor hemotransmisibile la utilizatorii de droguri injectabile 145-149

CZU: 616.98:578.8-097

Sajin Octavian, Josanu Cristina, Spînu Constantin, Bologa Sergiu, Isac Maria
Evaluarea indicilor proceselor metabolice de bază pe şobolani la acţiune subcronică a produsului de uz fitosanitar Cuprocsan 345 SC 150-152

CZU: 619:636.028+57.082.2

Sîrcu Raisa, Jardan Elena, Pînzaru Iurie
Evaluarea supravegherii clinico-epidemiologice şi virusologice la gripă, IACRS şi SARI în sezonul 2016-2017 în Republica Moldova 153-158

CZU: 616.921.5-036.22(478)

Spînu Constantin, Gheorghiţa Ştefan, Scoferţă Petru, Spînu Igor, Donos Ala, Gostev Igor, Pirvu Oxana, Apostol Mariana, Druc Alina, Capmari Dumitru
Eficacitatea drillingului ovarian laparoscopic în tratamentul infertilităţii, cauzat de sindromul ovarelor polichistice 159-161

CZU: 618.112-006.2-031.14

Grejdian-Voloceai Victoria, Friptu Valentin
Serviciile de asistență medicală primară în opinia beneficiarilor 162-166

CZU: 614.2

Zarbailov Natalia, Clipa Tatiana, Ciocanu Mihail
Evaluarea riscului pentru sănătate condiţionat de pesticide 166-168

CZU: 616-057-031:632.95

Zavtoni Mariana
Caracteristica circulaţiei a enterovirusurilor în perioada post-certificare a poliomielitei 169-172

CZU: [616.98:578.835.1]-078

Apostol Mariana
Aspecte noi şi provocări în prevenirea şi controlul tusei convulsive 172-176

CZU: 616.921.8-036.22

Ceban Alexei
Efectele medico-biologice ale radiaţiilor ionizante 176-180

CZU: 614.876

Gîncu Mariana
Activitatea intelectuală şi starea de sănătate a savanţilor 180-182

CZU: 614.2

Jucov Artiom
Grupurile cheie în supravegherea epidemiologică a hepatitei virale B 183-186

CZU: 616.36-002-036.22

Josanu Cristina
Particularităţile epidemiologice ale co-infecţiei HIV/TB cu optimizarea măsurilor de răspuns şi control 187-192

CZU: 616.98:578.828HIV:616.24-002.5-036.22

Osoianu Iurie
Mercurul în obiectele de mediu şi produse alimentare – factori de risc pentru sănătatea publică 192-196

CZU: 614.71:504.064

Țurcanu Gheorghii
Siguranţa alimentelor şi respectarea ei 197-201

CZU: 614.31

Opopol Nicolae
Semnificaţia colecţiilor de bibliotecă şi bazelor de date electronice cu profil medical în promovarea sănătăţii publice 202-206

CZU: 021.9:61

Suruceanu Nina, Iziumov Nina