IBN
Închide
Donţu Natalia Roman
Cuvinte-cheie (21): biomasă (1), mediu optimal (1), mediu de cultivare (1)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2016 - 4

Cyanobacterium Calothrix Elenkinii Kossinsk. – a promising source of bioactive compounds
Trofim Alina, Şalaru Victor, Zosim Liliana, Dobrojan Sergiu, Donţu Natalia, Stratulat Irina, Semeniuc Eugen
State University of Moldova
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mineral composition of nostoc flagelliforme biomass on cultivation in soil extract medium
Stratulat Irina, Şalaru Victor, Dobrojan Sergiu, Dobrojan Galina, Donţu Natalia, Trofim Alina
State University of Moldova
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Role of seed treatment with algal suspension on development of cucumber plants
Donţu Natalia, Şalaru Victor, Trofim Alina, Stratulat Irina
Universitatea de Stat din Moldova
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura taxonomică şi ecologică a algoflorei  edafice din serele satului Bardar
Donţu Natalia, Şalaru Victor, Dobrojan Sergiu, Stratulat Irina, Dobrojan Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-814-1.
Disponibil online 4 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Biologically active substances content from the Nostoc flagelliforme biomass
Stratulat Irina, Şalaru Victor, Dobrojan Sergiu, Zosim Liliana, Şalaru Vasile, Bulimaga Valentina, Trofim Alina, Donţu Natalia
State University of Moldova
International Conference on Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 11 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biologically active substances content from the Nostoc Flagelliforme biomass
Stratulat Irina, Şalaru Vasile, Dobrojan Sergiu, Zosim Liliana, Şalaru Victor, Bulimaga Valentina, Trofim Alina, Donţu Natalia
State University of Moldova
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 27 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Improving the growing media for Anabaena propinqua setch. Et gardn. (cyanophyta) - source of biological active principles and nitrogen fixation
Trofim Alina, Şalaru Victor, Donţu Natalia, Stratulat Irina
State University of Moldova
International Conference on Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 11 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Improving the growing media for anabaena Propinqua Setch. Et gardn. (Cyanophyta) - source of biological active principles and nitrogen fixation
Trofim Alina, Şalaru Vasile, Donţu Natalia, Stratulat Irina
State University of Moldova
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 28 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Bâc river algal flora diversity within the area of the Chişinău City biological treatment plant
Donţu Natalia, Şalaru Victor, Şalari Vasile
State University of Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(320) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultivarea algelor Chlorella Vulgaris Beijer, Synechocystis Salina Wisl., Phormidium Foveolarum (mont.) Gom. și Tribonema Viride Pasch. pe medii cu adaos de ape reziduale orăşeneşti
Donţu Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(66) / 2013 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 8 April, 2014. Descarcări-10. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taxonomic and ecological structure of the edaphic algae flora from certain agrocenoses of the Republic of Moldova
Trofim Alina, Donţu Natalia, Gheorghiţă Cristina, Şalaru Victor
State University of Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(61) / 2013 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 26 March, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte fiziologice ale cultivării algei Anabaenopsis sp. pe diferite medii nutritive
Dobrojan Sergiu, Stratulat Irina, Dobrojan Galina, Trofim Alina, Donţu Natalia, Negara Corina
Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(319) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Cultivarea algei Anabaenopsis sp. pe mediul nutritiv Gromov - 6
Dobrojan Sergiu, Donţu Natalia, Dobrojan Galina, Trofim Alina, Stratulat Irina, Popescu Tudor, Semeniuc Eugen, Negara Corina
Universitatea de Stat din Moldova
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 16(29) / 2012 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile dezvoltării algoflorei bazinelor staţiei de epurare biologică a apelor menagere din mun. Chişinău
Donţu Natalia, Şalaru Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(51) / 2012 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Structura taxonomică a comunităţilor de alge din solurile ocupate cu cultura de pobumb din Moldova
Trofim Alina, Donţu Natalia, Melniciuc Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(41) / 2011 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Structura algoflorei bazinelor biologice ale staţiei de epurare din mun. Chişinău în februarie–aprilie 2009
Donţu Natalia, Şalaru Vasile
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(31) / 2010 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Dinamica dezvoltării algelor Chlorella vulgaris şi synechocystis salina pe medii cu adaos de ape reziduale de canalizare de la staţia de epurare din mun. Chişinău
Donţu Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 7 / 2007 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17