IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-12(12) pentru cuvîntul-cheie "strategii de coping"
Assessment of psychological well-being in stroke patients
Santos Carolina, Da Silva Loureiro Manuel Joaquim, Carvalho Paula Saraiva, Gama Jorge
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessment of psychological well-being in stroke patients
Santos Carolina, Da Silva Loureiro Manuel Joaquim, Carvalho Paula Saraiva, Gama Jorge
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-159-97-5.
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stresul și inteligența emoțională la adolescenți
Vlas Irina
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.19, Partea 2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 6 May, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Family coping strategies in the midst of corona crisis
Yulianti Devi, Meutia Intan Fitri
Journal of Social Sciences
Nr. 4 / 2021 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 23 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copingul la adolescenții delincvenți
Nicolaescu Eliza
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(62) / 2021 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-69. Vizualizări-687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diminuarea stresului la adolescenți
Racu Iulia, Vlas Irina
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(59) / 2020 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 22 July, 2020. Descarcări-74. Vizualizări-841
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența modelului parental asupra strategiilor de coping, stimei de sine și locus control la adolescenții care reprezint tulburări de comportament
Stamate Dorina1, Perjan Carolina2
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(42) / 2016 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 19 April, 2016. Descarcări-207. Vizualizări-1637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diferenţe de vârstă în percepţia factorilor stresanţi şi adoptarea strategiilor de coping la vârsta şcolară mică
Niculăeş Ana
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 27 / 2012 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-21. Vizualizări-1444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stresul la adolescenți și managementul eficient al acestuia
Racu Iulia1, Șandrovschi Varea2
Educația în contextul provocărilor societale: paradigme, inovații, transfer tehnologic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-822-0.
Disponibil online 19 January, 2024. Descarcări-11. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contemporary approaches to posttraumatic stress disorder and protective attitudes in emergency situations
Ibrahim Miriam
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10. 2020. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 24 July, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The coping behavior of residents in stress situations and crisis related to the COVID-19 pandemic
Globa Nina, Fornea Iuliana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности совладающего поведения пожилых людей с разным уровнем удовлетворенности жизнью
Nastauşeva Natalia, Şaşchina Ecaterina
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(65) / 2013 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 March, 2014. Descarcări-16. Vizualizări-842
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-12 of 12