IBN
Închide

Reviste științifice indexate în IBN în care se publică autorii din R.Moldova


fondate de Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСУФЭToate

7.

6 în Acces deschis, 0 indexate în SCOPUS, 0 indexate în Web of Science


Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM)
ISSN:1857-0631

Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
ISSN:1857-1719

Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Categoria:B
ISSN:1857-0011

Curierul Medical
ISSN:1875-0666

Medicina stomatologică
ISSN:1857-1328

Moldavian Journal of Pediatric Surgery
ISSN:2587-3210

Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Categoria:B
ISSN:2345-1467

 
 

1-7 of 7