FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova

2. Cod ISSN

pISSN: 2345-1467

3. Site-ul revistei

https://stiinta.usmf.md/ro/revista-mjhs/Arhiva-MJHS

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Adresabiroul 407, blocul Administrativ,USMF, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165, Chişinău, Republica Moldova, MD-2004
Telefon / fax / e-mail(+373)79579474, , editor.mjhs@usmf.md
Webwww.usmf.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1(18), 2019 - 200
Nr. 2(19), 2019 - 100
Nr. 3(17), 2018 - 300
Nr. 2(16), 2018 - 300

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Belîi Adrian, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Redactor şef
2.Ababii Ion, acad., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Membru Comitetul Onorific - Scopus Author ID - 57205074565, Scopus Author ID - 6508224104
3.Anestiadi Vasile, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Membru Comitetul Onorific
4.Ghidirim Gheorghe, acad., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Membru Comitetul Onorific - Scopus Author ID - 10639022600
5.Gudumac Eva, acad., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Membru Comitetul Onorific
6.Balica Ion, dr.hab., conf.univ., IMSP Spitalul Clinic Republican (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57214802057
7.Bendelic Eugeniu, prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
8.Beţiu Mircea, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57202891812
9.Botnaru Victor, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 8559045300
10.Catereniuc Ilia, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
11.Cebotari Sergiu, dr., Centrul de Chirurgie a Inimii (Republica Moldova)
12.Cerneţchi Olga, prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56276484000, Scopus Author ID - 57209054938
13.Ciobanu Gheorghe, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 35104631800
14.Ciocanu Mihail, dr.hab., IMSP Spitalul Clinic Republican (Republica Moldova)
15.Ciubotaru Anatol, dr.hab., prof.univ., Centrul de Chirurgie a Inimii (Republica Moldova)
16.Corcimaru Ion, m.c., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
17.Costin Sava, m.o., dr., prof.univ., IMSP Institutul de Cardiologie (Republica Moldova)
18.Croitor Gheorghe, dr.hab., conf.univ., (Republica Moldova)
19.Curocichin Ghenadie, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 37037001200
20.Gavriliuc Mihail, dr.hab., prof.univ., IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie (Republica Moldova)
21.Ghicavîi Victor, m.c., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
22.Gramma Rodica, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
23.Groppa Liliana, prof.univ., Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6507066070
24.Groppa Stanislav, acad., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
25.Gudumac Valentin, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57204126291
26.Gurman Gabriel, prof., Universitatea Ben Gurion Israel (Israel)
27.Guţu Eugen, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 8557205300
28.Holban Tiberiu, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57193832267
29.Matcovschi Sergiu, dr.hab., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
30.Mereuţă Ion, prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
31.Nacu Anatolie, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 36712080600
32.Opopol Nicolae, m.c., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 16316541300
33.Popa Florian, (Republica Moldova)
34.Popescu Irinel, prof., Institutul de boli digestive şi transplant hepatic Fundeni, Bucureşti (România)
35.Popovici Mihail, acad., dr.hab., IMSP Institutul de Cardiologie (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7006192162, Scopus Author ID - 56009313800
36.Prisacari Viorel, m.c., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6506882701
37.Rojnoveanu Gheorghe, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 14065270200
38.Rudic Valeriu, acad., dr.hab., Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6508235623
39.Safta Vladimir, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
40.Ţîbîrnă Gheorghe, acad., dr.hab., IMSP Institutul Oncologic (Republica Moldova)
41.Tagadiuc Olga, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57212761286
42.Tănase Adrian, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
43.Tinică Grigore, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi (România)
44.Todiraş Mihail, dr.hab., conf.cerc., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 23478879100, Scopus Author ID - 57191822440
45.Topalo Valentin, prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6602265106
46.Ţurcan Svetlana, dr.hab., conf.cerc., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55944602000
47.Valica Vladimir, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57193321163
48.Vorojbit Valentina, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
49.Vovc Victor, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 23974655300
50.Zaporojan Valerii, prof.
51.Zota Eremei, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2014

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2015Numere planificate: 4apărute: 4
2016Numere planificate: 4apărute: 4
2017Numere planificate: 4apărute: 4
2018Numere planificate: 4apărute: 4
2019Numere planificate: 4apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRomana - 100%
RezumateRomana - 100%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)


12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Banov Pavel - Scopus Author ID - 57193763517
2.Belic Olga - Scopus Author ID - 56326853800
3.Beţiu Mircea - Scopus Author ID - 57202891812
4.Bivol Elena - Scopus Author ID - 57208187068
5.Botnaru Victor - Scopus Author ID - 8559045300
6.Brocovschii Victoria - Scopus Author ID - 55151579200
7.Buza Anastasia - Scopus Author ID - 57203973405
8.Ceban Emil - Scopus Author ID - 56041536100
9.Cerneţchi Olga - Scopus Author ID - 56276484000, Scopus Author ID - 57209054938
10.Chesov Dumitru - Scopus Author ID - 55151579100
11.Chiosa-Chiaburu Doina - Scopus Author ID - 57203968539
12.Ciobanu Elena - Web of Science ResearcherID - P-2844-2018
13.Codreanu Ion - Scopus Author ID - 36628092600
14.Cojocaru-Toma Maria - Scopus Author ID - 57191841435
15.Corlăteanu Alexandru - Scopus Author ID - 56289644400
16.Covanţev Serghei - Scopus Author ID - 57044729400
17.Croitoru Cătălina - Web of Science ResearcherID - AAB-4330-2019
18.Curocichin Ghenadie - Scopus Author ID - 37037001200
19.Dolghii Andrei - Scopus Author ID - 24449970200
20.Donici Elena - Scopus Author ID - 57211313505
21.Ghidirim Gheorghe - Scopus Author ID - 10639022600
22.Grib Liviu - Scopus Author ID - 6505939033
23.Groppa Liliana - Scopus Author ID - 6507066070
24.Gudumac Valentin - Scopus Author ID - 57204126291
25.Guţu Eugen - Scopus Author ID - 8557205300
26.Holban Tiberiu - Scopus Author ID - 57193832267
27.Iavorschi Constantin - Scopus Author ID - 57203115614
28.Ieremenchuk Inga - Scopus Author ID - 57193952752
29.Lazăr Cornelia - Scopus Author ID - 57212759282
30.Lesnic Evelina - Scopus Author ID - 57203720300
31.Leviţchi Alexei - Scopus Author ID - 57195352164
32.Loghin-Oprea Natalia - Scopus Author ID - 57202628961
33.Malic Alina - Scopus Author ID - 57203731430
34.Mazuruc Natalia - Scopus Author ID - 57193815436
35.Mişin Igor - Scopus Author ID - 14822263300
36.Mişina Ana - Scopus Author ID - 15923316100
37.Moşin Veaceslav - Scopus Author ID - 55839407700
38.Munteanu Oxana - Scopus Author ID - 26435358100
39.Nacu Viorel - Scopus Author ID - 55082995700
40.Niguleanu Adriana - Scopus Author ID - 57203713040
41.Obreja Galina - Scopus Author ID - 57200197247
42.Pantea Valeriana - Scopus Author ID - 57211133811
43.Paraschiv Angela - Scopus Author ID - 57210363922
44.Parii Sergiu - Scopus Author ID - 57203976031
45.Porosencov Egor - Scopus Author ID - 57214818955
46.Poştaru Cristina - Scopus Author ID - 57211639179
47.Postnikov Mihail - Scopus Author ID - 55181703800
48.Prisacari Viorel - Scopus Author ID - 6506882701
49.Raica Marius - Scopus Author ID - 12798952000
50.Rojnoveanu Gheorghe - Scopus Author ID - 14065270200
51.Rotaru Natalia - Scopus Author ID - 6603208096
52.Rusu Doina - Scopus Author ID - 55147120900
53.Sîrbu Dumitru - Scopus Author ID - 57211515082
54.Sîrcu Victoria - Scopus Author ID - 57044764300
55.Şor Elina - Scopus Author ID - 37066554000
56.Spînu Constantin - Scopus Author ID - 36091786900
57.Şveţ Inna - Scopus Author ID - 57211132970
58.Tagadiuc Olga - Scopus Author ID - 57212761286
59.Tcaciuc Eugen - Scopus Author ID - 57208329950
60.Timercan Tatiana - Scopus Author ID - 57211133048
61.Topalo Valentin - Scopus Author ID - 6602265106
62.Ţurcan Svetlana - Scopus Author ID - 55944602000
63.Uncuţa Diana - Scopus Author ID - 57201747598
64.Voloșciuc Irina - Scopus Author ID - 57214931484
65.Vudu Lorina - Scopus Author ID - 57194478077
66.Zarbailov Natalia - Scopus Author ID - 54406098300

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 SEVERIN, G., BODOLEA, C., Spitalul Clinic Judetean, Cluj-Napoca, România, BELÎI, A., dr.hab. Determinarea criteriilor de diagnostic ale disfuncției neurocognitive postoperatorii: studiu de cohortă, prospectiv, analitic. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2018, nr. 4(17), 20-8. ISSN 2345-1467.
2 YEPANCHINTSEVA, O., Институт сердца, Ucraina, IVANYUK, N., Институт сердца, Ucraina, BORKHALENKO, Y., Институт сердца, Ucraina, ZHARINOV, O., Национальная Медицинская Академия Последипломного Образования им. П.Л. Шупика, Ucraina, TODUROV, B., Институт сердца, Ucraina Revascularizarea coronariană la pacienţii cu disfuncţie ventriculară stângă ischemică: articol de sinteză. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2019, nr. 1(18), 83-75. ISSN 2345-1467.
3 DRUZHYNA, O., Институт сердца, Ucraina Eficiența utilizării intraoperatorii de salvage de sânge autolog la pacienți în etate şi geriatrici în timpul operațiilor de by-pass coronarian cu circulație extracorporală. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2018, nr. 4(17), 27-21. ISSN 2345-1467.
4 FOIA, L., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România Aurelia Spinei. Caria dentară la copiii cu dizabilităţi (monografie). Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2017, nr. 1(11), 97-95. ISSN 2345-1467.
5 KRESYUN, N., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina, GODLEVSKY, L., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina Diagnosticul retinopatiei diabetice, bazat pe analiza comparativă a depigmentării zonei maculare: studiu experimental. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2017, nr. 2(12), 55-50. ISSN 2345-1467.
6 ROMANENKO, I., Ukrainian Scientific and Practical Center of Endocrine Surgery, Transplantation of Endocrine Organs and Tissues of the Ministry of Health of Ukraine, Ucraina, GOLIANOVSKY, O., Национальная Медицинская Академия Последипломного Образования им. П.Л. Шупика, Ucraina Starea microbiocenozei căilor reproductive la femeile cu iminenţă de avort în primul trimestru de sarcină: studiu descriptiv, pe serie de cazuri. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2019, nr. 2(19), 89-82. ISSN 2345-1467.
7 GOLUBKOVA, A., Уральский государственный медицинский университет, Rusia, PLATONOVA, T., Екатеринбургский НИИ вирусных инфекций, Rusia, OLSHVANG, O., Уральский государственный медицинский университет, Rusia, SMIRNOVA, S., Уральский государственный медицинский университет, Rusia, KOVYAZINA, S., Медицинский центр в Екатеринбурге «УГМК – Здоровье», Rusia, PARASCHIV, A., dr. Rujeola în megapolis. Principalele particularităţi ale procesului epidemic în diferite strategii de prevenire și control al situaţiei în condiţii moderne. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2019, nr. 1(18), 74-68. ISSN 2345-1467.
8 GURMAN, G., Universitatea Ben Gurion Israel, Israel Modestia in lumea medicală. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2018, nr. 3(17), 7-5. ISSN 2345-1467.
9 LESNIC, E., dr., TODORIKO, L., Universitatea de Stat de Medicină din Bucovina, Cernăuţi, Ucraina, PALADI, C., dr., NIGULEANU, A., dr., SEMIANIV, I., Universitatea de Stat de Medicină din Bucovina, Cernăuţi, Ucraina, IEREMENCHUK, I., Universitatea de Stat de Medicină din Bucovina, Cernăuţi, Ucraina, CUROCICHIN, G., dr.hab. Evaluarea comparativă a cazurilor de tuberculoză pulmonară din orașul Chișinău (Moldova) și regiunea Cernăuţi (Ucraina): studiu retrospectiv, descriptiv. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2017, nr. 1(11), 88-78. ISSN 2345-1467.
10 NAZARCHUK, O., Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова, Винница, Ucraina, NAHAICHUK, V., Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова, Винница, Ucraina, NAZARCHUK, H., Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова, Винница, Ucraina Rolul TLR4 în răspunsul imun non-specific în managementul antiseptic al infecţiei în combustii. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2017, nr. 4(14), 61-54. ISSN 2345-1467.
11 POŞTARU, C., MELNIC, S., POSTNIKOV, M., Самарский государственный медицинский университет, Rusia, UNCUŢA, D., dr.hab. Prevalenţa anomaliilor dentomaxilare la copiii cu necesităţi speciale: studiu prospectiv, descriptiv. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2019, nr. 1(18), 67-58. ISSN 2345-1467.
12 BENDELIC, A., RAICA, M., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babes“, România Histopathological and immunohistochemical peculiarities of varicose veins of the lower limbs. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2018, nr. 3(17), 51-44. ISSN 2345-1467.
13 CORLĂTEANU, A., dr., SÎRCU, V., BOTNARU, V., dr.hab., COVANŢEV, S., ŞANDRU, S., dr., COBÎLEŢCHI, S., SIAFAKAS, N., Universitatea de Medicină din Creta, Grecia Impactul sindromului de apnee obstructivă în somn asupra bronhopneumopatiei cronice obstructive: studiu prospectiv, consecutiv. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2017, nr. 4(14), 88-82. ISSN 2345-1467.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(18) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/MJHS_18%281.2019%29.pdf
Numărul 2(19) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/MJHS_2%2819%292019.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: