FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova

2. Cod ISSN

pISSN: 2345-1467

3. Site-ul revistei

https://stiinta.usmf.md/ro/revista-mjhs/Arhiva-MJHS

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Adresabiroul 407, blocul Administrativ,USMF, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165, Chişinău, Republica Moldova, MD-2004
Telefon / fax / e-mail(+373)79579474, , editor.mjhs@usmf.md
Webwww.usmf.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1(26), 2021 - 200
Nr. 4(25), 2020 - 500
Nr. 3(25), 2020 - 500
Nr. 2(24), 2020 - 150

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Belîi Adrian, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Redactor şef
2.Ababii Ion, acad., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Membru Comitetul Onorific - Scopus Author ID - 57205074565, Scopus Author ID - 6508224104
3.Anestiadi Vasile, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Membru Comitetul Onorific
4.Ghidirim Gheorghe, acad., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Membru Comitetul Onorific - Scopus Author ID - 10639022600
5.Gudumac Eva, acad., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Membru Comitetul Onorific
6.Balica Ion, dr.hab., conf.univ., IMSP Spitalul Clinic Republican (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57214802057
7.Bendelic Eugeniu, prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 37001587400
8.Beţiu Mircea, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57202891812
9.Botnaru Victor, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 8559045300
10.Catereniuc Ilia, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
11.Cebotari Sergiu, dr., Centrul de Chirurgie a Inimii (Republica Moldova)
12.Cerneţchi Olga, prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56276484000, Scopus Author ID - 57209054938
13.Ciobanu Gheorghe, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 35104631800
14.Ciocanu Mihail, dr.hab., IMSP Spitalul Clinic Republican (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57221865406
15.Ciubotaru Anatol, dr.hab., prof.univ., Centrul de Chirurgie a Inimii (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603915988
16.Corcimaru Ion, m.c., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
17.Costin Sava, m.o., dr., prof.univ., IMSP Institutul de Cardiologie (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7003379106
18.Croitor Gheorghe, dr.hab., conf.univ., (Republica Moldova)
19.Curocichin Ghenadie, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 37037001200
20.Gavriliuc Mihail, dr.hab., prof.univ., Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman” (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6504791783
21.Ghicavîi Victor, m.c., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57202836840
22.Gramma Rodica, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 54683803100
23.Groppa Liliana, prof.univ., Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6507066070
24.Groppa Stanislav, acad., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - AAM-5905-2020, Scopus Author ID - 37080898900
25.Gudumac Valentin, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57204126291
26.Gurman Gabriel, prof., Universitatea Ben Gurion Israel (Israel)
27.Guţu Eugen, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 8557205300
28.Holban Tiberiu, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57193832267
29.Matcovschi Sergiu, dr.hab., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
30.Mereuţă Ion, prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
31.Nacu Anatolie, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 36712080600
32.Opopol Nicolae, m.c., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 16316541300
33.Popa Florian, (Republica Moldova)
34.Popescu Irinel, prof., Institutul de boli digestive şi transplant hepatic Fundeni, Bucureşti (România)
35.Popovici Mihail, acad., dr.hab., IMSP Institutul de Cardiologie (Republica Moldova)
36.Prisacari Viorel, m.c., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6506882701
37.Rojnoveanu Gheorghe, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 14065270200
38.Rudic Valeriu, acad., dr.hab., Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6508235623
39.Safta Vladimir, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6602394062
40.Ţîbîrnă Gheorghe, acad., dr.hab., IMSP Institutul Oncologic (Republica Moldova)
41.Tagadiuc Olga, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57212761286
42.Tănase Adrian, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
43.Tinică Grigore, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi (România)
44.Todiraş Mihail, dr.hab., conf.cerc., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 23478879100, Scopus Author ID - 57191822440
45.Topalo Valentin, prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6602265106
46.Ţurcan Svetlana, dr.hab., conf.cerc., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55944602000
47.Valica Vladimir, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57193321163
48.Vorojbit Valentina, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
49.Vovc Victor, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 23974655300
50.Zaporojan Valerii, prof.
51.Zota Eremei, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2014

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2017Numere planificate: 4apărute: 4
2018Numere planificate: 4apărute: 4
2019Numere planificate: 4apărute: 3
2020Numere planificate: 4apărute: 4
2021Numere planificate: 4apărute: 1

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRomana - 100%
RezumateRomana - 100%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)


12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Ababii Polina - Scopus Author ID - 57205079694, Scopus Author ID - 57016882700
2.Aftene Daniela - Scopus Author ID - 57216930963
3.Albu Adriana - Scopus Author ID - 35733298200
4.Arnaut Oleg - Scopus Author ID - 57202158759
5.Bahnarel Ion - Scopus Author ID - 57016857900
6.Benea Anna - Scopus Author ID - 57220734392
7.Bodrug Nicolae - Scopus Author ID - 6603105607
8.Botnaru Victor - Scopus Author ID - 8559045300
9.Buga Diana - Scopus Author ID - 56052450800
10.Buruiana Sanda - Scopus Author ID - 57219472541
11.Cabac-Pogorevici Irina - Scopus Author ID - 57214674972
12.Cazac Victor - Scopus Author ID - 57214229597
13.Ceban Emil - Web of Science ResearcherID - AAJ-1757-2021, Scopus Author ID - 56041536100
14.Cebanu Serghei - Scopus Author ID - 57220030355, Scopus Author ID - 57220030355
15.Cerneţchi Olga - Scopus Author ID - 56276484000, Scopus Author ID - 57209054938
16.Cerniţanu Mariana - Scopus Author ID - 57210021343
17.Cheptea Dumitru - Scopus Author ID - 57225887985
18.Chesov Dumitru - Scopus Author ID - 55151579100
19.Chesov Ion - Scopus Author ID - 54415499700, Scopus Author ID - 57204521358
20.Chihai Jana - Scopus Author ID - 57192380657
21.Chiosa-Chiaburu Doina - Scopus Author ID - 57203968539
22.Chişlari Lia - Scopus Author ID - 57214230205
23.Ciobanu Cristina - Scopus Author ID - 57220733890
24.Ciobanu Elena - Web of Science ResearcherID - P-2844-2018
25.Ciobanu Gheorghe - Scopus Author ID - 35104631800
26.Ciobanu Nelly - Scopus Author ID - 57196067674
27.Ciobanu Nicolae - Scopus Author ID - 57216204216
28.Ciolac Dumitru - Scopus Author ID - 57194540948
29.Cobeţ Valeriu - Scopus Author ID - 6603686790
30.Codreanu Ion - Scopus Author ID - 36628092600
31.Cojocaru Doriana - Scopus Author ID - 57240317200
32.Cojocaru Radu - Scopus Author ID - 57219548768
33.Cojocaru Victor - Scopus Author ID - 55189475800
34.Cojocaru-Toma Maria - Scopus Author ID - 57191841435
35.Crivorucica Igor - Scopus Author ID - 57221870828
36.Crivorucica Veaceslav - Scopus Author ID - 57221865037
37.Crudu Valeriu - Scopus Author ID - 6504491495
38.Curocichin Ghenadie - Scopus Author ID - 37037001200
39.Danilov Lucian - Scopus Author ID - 57206316488, Scopus Author ID - 57016430000
40.Deseatnicova Elena - Scopus Author ID - 55829111100
41.Diacova Svetlana - Scopus Author ID - 6504564713
42.Didencu Alexandru - Scopus Author ID - 57205083524, Scopus Author ID - 57016775300, Scopus Author ID - 57195515399
43.Dolghii Andrei - Scopus Author ID - 24449970200
44.Dondiuc Iurie - Scopus Author ID - 36131216800
45.Donos Ala - Scopus Author ID - 57189097498
46.Efremova Daniela - Scopus Author ID - 57221870753
47.Eşanu Andrei - Scopus Author ID - 57210730102
48.Fulga Veaceslav - Scopus Author ID - 57200109361, Scopus Author ID - 56145517300
49.Gasnaș (Catereniuc) Daniela - Scopus Author ID - 57216928630
50.Gasnaş Alexandru - Scopus Author ID - 57216923531
51.Gavriliuc Pavel - Scopus Author ID - 57195546105
52.Gavriluţa Vasile - Scopus Author ID - 57211990241
53.Gheorghiţa Stela - Scopus Author ID - 37092991000
54.Ghicavîi Vitalie - Scopus Author ID - 57218936761
55.Ghidirim Gheorghe - Scopus Author ID - 10639022600
56.Grabovschi Ion - Scopus Author ID - 57205682296
57.Groppa Liliana - Scopus Author ID - 6507066070
58.Groppa Stanislav - Web of Science ResearcherID - AAM-5905-2020, Scopus Author ID - 37080898900
59.Gudumac Valentin - Scopus Author ID - 57204126291
60.Heyckendorf Jan - Scopus Author ID - 55195674100
61.Holban Tiberiu - Scopus Author ID - 57193832267
62.Iapăscurtă Victor - Scopus Author ID - 57208244854
63.Iarovoi Liviu - Scopus Author ID - 57217016183
64.Iliadi-Tulbure Corina - Scopus Author ID - 57225090695
65.Lange Christoph G. - Scopus Author ID - 55516057600
66.Leahu Pavel - Scopus Author ID - 57204774447
67.Levco Simion - Scopus Author ID - 57202752473
68.Loghin-Oprea Natalia - Scopus Author ID - 57202628961
69.Mazur-Nicorici Lucia - Scopus Author ID - 57202628540
70.Melnic Eugen - Scopus Author ID - 56447023800
71.Mihu Ion - Scopus Author ID - 42161778800
72.Mitriuc Diana - Scopus Author ID - 57218878029
73.Munteanu Oxana - Scopus Author ID - 26435358100
74.Musteaţă Vasile - Scopus Author ID - 7801671470
75.Nicov Irina - Scopus Author ID - 57210021896
76.Paraschiv Angela - Scopus Author ID - 57210363922
77.Penina Olga - Scopus Author ID - 37862005100
78.Pineau Pascal - Scopus Author ID - 57208415756
79.Plăcintă Gheorghe - Scopus Author ID - 57217018913
80.Popa Ana - Scopus Author ID - 57222732927
81.Popa Serghei - Scopus Author ID - 7005366714, Scopus Author ID - 57203949313
82.Popescu Ana - Scopus Author ID - 57222735814
83.Poştaru Cristina - Scopus Author ID - 57211639179
84.Prisacari Viorel - Scopus Author ID - 6506882701
85.Revenco Ninel - Scopus Author ID - 57219970548
86.Revenco Valeriu - Scopus Author ID - 56074673200
87.Robu Maria - Scopus Author ID - 57205616225
88.Rotaru Larisa - Scopus Author ID - 57192712924
89.Rotaru Natalia - Scopus Author ID - 6603208096
90.Rotaru Tudor - Scopus Author ID - 57218878501
91.Russu Eugen - Scopus Author ID - 57214356791
92.Russu-Deleu Raisa - Scopus Author ID - 57223164196
93.Rusu Doina - Scopus Author ID - 55147120900
94.Sagaidac Irina - Scopus Author ID - 57031928100
95.Şandru Serghei - Scopus Author ID - 56180089300
96.Sîrbu Dumitru - Scopus Author ID - 57211515082
97.Sofroni Dumitru - Scopus Author ID - 6504534542
98.Solomon Oleg - Scopus Author ID - 57201686508
99.Şor Elina - Scopus Author ID - 37066554000
100.Şoric Gabriela - Scopus Author ID - 57222732845
101.Spinei Larisa - Web of Science ResearcherID - AAZ-9754-2020, Scopus Author ID - 7801524516
102.Spînu Constantin - Scopus Author ID - 36091786900
103.Stepco Elena - Scopus Author ID - 56031310200
104.Tagadiuc Olga - Scopus Author ID - 57212761286
105.Tcaciuc Eugen - Scopus Author ID - 57208329950
106.Ţîple Ilie - Scopus Author ID - 23487232000
107.Todiraş Mihail - Scopus Author ID - 23478879100, Scopus Author ID - 57191822440
108.Ţopa Alexandra - Scopus Author ID - 57220482806
109.Ţurcan Lucia - Scopus Author ID - 57202833682
110.Ţurcanu Adela - Scopus Author ID - 57196216983
111.Ţurea Valentin - Scopus Author ID - 57219950221
112.Ulinici Mariana - Scopus Author ID - 57224955234
113.Uncu Livia - Scopus Author ID - 56968198700
114.Uncuţa Diana - Scopus Author ID - 57201747598
115.Ungureanu Sergiu - Scopus Author ID - 55779866500
116.Valica Vladimir - Scopus Author ID - 57193321163
117.Vataman Anatolie - Scopus Author ID - 57208213152
118.Vetricean Sergiu - Scopus Author ID - 57211993370
119.Voloșciuc Irina - Scopus Author ID - 57214931484
120.Vudu Lorina - Scopus Author ID - 57194478077
121.Zarbailov Natalia - Scopus Author ID - 54406098300
122.Zota Eremia - Scopus Author ID - 57221866815

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ALBU, A., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România Sănătatea sportivilor juniori: factorii de risc și măsuri de prevenEie (monografie). Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2019, nr. 4(21), 71-69. ISSN 2345-1467.
2 YEPANCHINTSEVA, O., Институт сердца, Ucraina, IVANYUK, N., Институт сердца, Ucraina, BORKHALENKO, Y., Институт сердца, Ucraina, ZHARINOV, O., Национальная Медицинская Академия Последипломного Образования им. П.Л. Шупика, Ucraina, TODUROV, B., Институт сердца, Ucraina Revascularizarea coronariană la pacienţii cu disfuncţie ventriculară stângă ischemică: articol de sinteză. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2019, nr. 1(18), 83-75. ISSN 2345-1467.
3 ROMANENKO, I., Ukrainian Scientific and Practical Center of Endocrine Surgery, Transplantation of Endocrine Organs and Tissues of the Ministry of Health of Ukraine, Ucraina, GOLIANOVSKY, O., Национальная Медицинская Академия Последипломного Образования им. П.Л. Шупика, Ucraina Starea microbiocenozei căilor reproductive la femeile cu iminenţă de avort în primul trimestru de sarcină: studiu descriptiv, pe serie de cazuri. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2019, nr. 2(19), 89-82. ISSN 2345-1467.
4 GOLUBKOVA, A., Уральский государственный медицинский университет, Rusia, PLATONOVA, T., Екатеринбургский НИИ вирусных инфекций, Rusia, OLSHVANG, O., Уральский государственный медицинский университет, Rusia, SMIRNOVA, S., Уральский государственный медицинский университет, Rusia, KOVYAZINA, S., Медицинский центр в Екатеринбурге «УГМК – Здоровье», Rusia, PARASCHIV, A., dr. Rujeola în megapolis. Principalele particularităţi ale procesului epidemic în diferite strategii de prevenire și control al situaţiei în condiţii moderne. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2019, nr. 1(18), 74-68. ISSN 2345-1467.
5 CHESOV, E., CIOBANU, N., CHESOV, D., dr., LANGE, C., Centrul de Cercetare din Borstel, Germania, HEYCKENDORF, J., Centrul de Cercetare din Borstel, Germania, MERKER, M., Centrul de Cercetare din Borstel, Germania, CRUDU, V. Rezistenţa Mycobacterium tuberculosis la Linezolid – mutaţii asociate și factori de risc: studiu transversal, retrospectiv, analitic. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2021, nr. 1(26), 56-43. ISSN 2345-1467.
6 ŢURCANU, A., dr., CUMPĂTĂ, V., TCACIUC, E., dr.hab., PINEAU, P., Institut Pasteur, Franţa Profilul hepatitei virale Delta în Republica Moldova – de la transmisia intrafamilială la evoluţia clinică. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2020, nr. 4(25), 25-16. ISSN 2345-1467.
7 POŞTARU, C., MELNIC, S., POSTNIKOV, M., Самарский государственный медицинский университет, Rusia, UNCUŢA, D., dr.hab. Prevalenţa anomaliilor dentomaxilare la copiii cu necesităţi speciale: studiu prospectiv, descriptiv. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2019, nr. 1(18), 67-58. ISSN 2345-1467.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(26) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/MJHS%201%2826%29_0.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: