FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova

2. Cod ISSN

pISSN: 2345-1467

3. Site-ul revistei

https://stiinta.usmf.md/ro/revista-mjhs/Arhiva-MJHS

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Adresabiroul 407, blocul Administrativ,USMF, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165, Chişinău, Republica Moldova, MD-2004
Telefon / fax / e-mail(+373)79579474, , editor.mjhs@usmf.md
Webwww.usmf.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1(18), 2019 - 200
Nr. 3(17), 2018 - 300
Nr. 2(16), 2018 - 300
Nr. 4(17), 2018 - 300

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Zota Eremei, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
2.Rojnoveanu Gheorghe, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
3.Prisacari Viorel, m.c., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6506882701
4.Popovici Mihail, acad., dr.hab., IMSP Institutul de Cardiologie (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7006192162
5.Popescu Irinel, prof., Institutul de boli digestive şi transplant hepatic Fundeni, Bucureşti (România)
6.Popa Florian, (Republica Moldova)
7.Opopol Nicolae, m.c., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 16316541300
8.Nacu Anatolie, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 36712080600
9.Mereuţă Ion, prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
10.Matcovschi Sergiu, dr.hab., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
11.Holban Tiberiu, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57193832267
12.Rudic Valeriu, acad., dr.hab., Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6508235623
13.Safta Vladimir, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
14.Zaporojan Valerii, prof.
15.Vovc Victor, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 23974655300
16.Vorojbit Valentina, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
17.Valica Vladimir, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57193321163
18.Ţurcan Svetlana, dr.hab., conf.cerc., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55944602000
19.Topalo Valentin, prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6602265106
20.Todiraş Mihail, dr.hab., conf.cerc., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 23478879100, Scopus Author ID - 57191822440
21.Tinică Grigore, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi (România)
22.Tănase Adrian, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
23.Tagadiuc Olga, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
24.Ţîbîrnă Gheorghe, acad., dr.hab., IMSP Institutul Oncologic (Republica Moldova)
25.Guţu Eugen, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
26.Gurman Gabriel, prof., Universitatea Ben Gurion Israel (Israel)
27.Cerneţchi Olga, prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56276484000, Scopus Author ID - 57209054938
28.Cebotari Sergiu, dr., Centrul de Chirurgie a Inimii (Republica Moldova)
29.Catereniuc Ilia, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
30.Botnaru Victor, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 8559045300
31.Beţiu Mircea, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57202891812
32.Bendelic Eugeniu, prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
33.Balica Ion, dr.hab., conf.univ., IMSP Spitalul Clinic Republican (Republica Moldova)
34.Gudumac Eva, acad., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Membru Comitetul Onorific
35.Ghidirim Gheorghe, acad., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Membru Comitetul Onorific - Scopus Author ID - 10639022600
36.Anestiadi Vasile, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Membru Comitetul Onorific
37.Ababii Ion, acad., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Membru Comitetul Onorific - Scopus Author ID - 57205074565
38.Ciobanu Gheorghe, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 35104631800
39.Ciocanu Mihail, dr.hab., IMSP Spitalul Clinic Republican (Republica Moldova)
40.Gudumac Valentin, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57204126291
41.Groppa Stanislav, acad., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 16052708500
42.Groppa Liliana, prof.univ., Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor (Republica Moldova)
43.Gramma Rodica, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
44.Ghicavîi Victor, m.c., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
45.Gavriliuc Mihail, dr.hab., prof.univ., IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie (Republica Moldova)
46.Curocichin Ghenadie, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 37037001200
47.Croitor Gheorghe, dr.hab., conf.univ., (Republica Moldova)
48.Costin Sava, m.o., dr., prof.univ., IMSP Institutul de Cardiologie (Republica Moldova)
49.Corcimaru Ion, m.c., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
50.Ciubotaru Anatol, dr.hab., prof.univ., Centrul de Chirurgie a Inimii (Republica Moldova)
51.Belîi Adrian, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Redactor şef

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2014

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2014Numere planificate: 4apărute: 2
2015Numere planificate: 4apărute: 4
2016Numere planificate: 4apărute: 4
2017Numere planificate: 4apărute: 4
2018Numere planificate: 4apărute: 4

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRomana - 100%
RezumateRomana - 85%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)


12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Banov Pavel - Scopus Author ID - 57193763517
2.Belic Olga - Scopus Author ID - 56326853800
3.Beţiu Mircea - Scopus Author ID - 57202891812
4.Bivol Elena - Scopus Author ID - 57208187068
5.Botnaru Victor - Scopus Author ID - 8559045300
6.Brocovschii Victoria - Scopus Author ID - 55151579200
7.Buza Anastasia - Scopus Author ID - 57203973405
8.Ceban Emil - Scopus Author ID - 56041536100
9.Chesov Dumitru - Scopus Author ID - 55151579100
10.Codreanu Ion - Scopus Author ID - 36628092600
11.Cojocaru-Toma Maria - Scopus Author ID - 57191841435
12.Corlăteanu Alexandru - Scopus Author ID - 56289644400
13.Covanţev Serghei - Scopus Author ID - 57044729400
14.Curocichin Ghenadie - Scopus Author ID - 37037001200
15.Donici Elena - Scopus Author ID - 57211313505
16.Ghidirim Gheorghe - Scopus Author ID - 10639022600
17.Grib Liviu - Scopus Author ID - 6505939033
18.Groppa Stanislav - Scopus Author ID - 16052708500
19.Gudumac Valentin - Scopus Author ID - 57204126291
20.Holban Tiberiu - Scopus Author ID - 57193832267
21.Iavorschi Constantin - Scopus Author ID - 57203115614
22.Ieremenchuk Inga - Scopus Author ID - 57193952752
23.Lesnic Evelina - Scopus Author ID - 57203720300
24.Leviţchi Alexei - Scopus Author ID - 57195352164
25.Malic Alina - Scopus Author ID - 57203731430
26.Mazur Minodora - Scopus Author ID - 57192665961
27.Mazur-Nicorici Lucia - Scopus Author ID - 57202628540
28.Mazuruc Natalia - Scopus Author ID - 57193815436
29.Melnic Eugen - Scopus Author ID - 56447023800
30.Mişin Igor - Web of Science ResearcherID - L-9927-2013, Scopus Author ID - 14822263300
31.Mişina Ana - Scopus Author ID - 15923316100
32.Moşin Veaceslav - Scopus Author ID - 55839407700
33.Munteanu Oxana - Scopus Author ID - 26435358100
34.Nacu Viorel - Scopus Author ID - 55082995700
35.Niguleanu Adriana - Scopus Author ID - 57203713040
36.Obreja Galina - Scopus Author ID - 57200197247
37.Pantea Valeriana - Scopus Author ID - 57211133811
38.Parii Sergiu - Scopus Author ID - 57203976031
39.Prisacari Viorel - Scopus Author ID - 6506882701
40.Raica Marius - Scopus Author ID - 12798952000
41.Rotaru Natalia - Scopus Author ID - 6603208096
42.Rusu Doina - Scopus Author ID - 55147120900
43.Sadovici-Bobeica Victoria - Scopus Author ID - 57202628140
44.Sîrbu Dumitru - Scopus Author ID - 57211515082
45.Sîrcu Victoria - Scopus Author ID - 57044764300
46.Spînu Constantin - Scopus Author ID - 36091786900
47.Spînu Igor - Scopus Author ID - 56052450800
48.Şveţ Inna - Scopus Author ID - 57211132970
49.Timercan Tatiana - Scopus Author ID - 57211133048
50.Topalo Valentin - Scopus Author ID - 6602265106
51.Ţurcan Svetlana - Scopus Author ID - 55944602000
52.Vudu Lorina - Scopus Author ID - 57194478077
53.Zarbailov Natalia - Scopus Author ID - 54406098300

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 SEVERIN, G., BODOLEA, C., Spitalul Clinic Judetean, Cluj-Napoca, România, BELÎI, A., dr.hab. Determinarea criteriilor de diagnostic ale disfuncției neurocognitive postoperatorii: studiu de cohortă, prospectiv, analitic. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2018, nr. 4(17), 20-8. ISSN 2345-1467.
2 SEDAKOV, I., Centrul Oncologic Regional din Doneţk, Ucraina, DUBININA, V., Clinica Universitară din Odessa, Ucraina, BONDAR, O., Clinica Universitară din Odessa, Ucraina, LUKYANCHUK, O., Clinica Universitară din Odessa, Ucraina, ZAVOLOKA, O., Clinica Universitară din Odessa, Ucraina Caracteristicile comparative ale metodelor de administrare a chimioterapeuticelor pentru tratamentul pacientelor cu cancer de sân local-avansat: studiu prospectiv, pe serie de cazuri . Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2016, nr. 1(7), 51-43. ISSN 2345-1467.
3 CIRIMPEI, O., dr., MALCOVA, T., CIRIMPEI, D., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, România, NACU, V., dr.hab. Substituenţii biologici ai pielii – între mit și realitate. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2016, nr. 1(7), 102-88. ISSN 2345-1467.
4 DMYTRIIEV, D., Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова, Винница, Ucraina Model matematic de determinare a ariei de hiperalgezie la copii. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2016, nr. 3(9), 97-90. ISSN 2345-1467.
5 DRUZHYNA, O., Институт сердца, Ucraina Eficiența utilizării intraoperatorii de salvage de sânge autolog la pacienți în etate şi geriatrici în timpul operațiilor de by-pass coronarian cu circulație extracorporală. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2018, nr. 4(17), 27-21. ISSN 2345-1467.
6 TLAMCANI, Z., Centrul Spitalicesc Universitar Hassan II de Fes, Maroc, FIGUIGUI, S., Centrul Spitalicesc Universitar Hassan II de Fes, Maroc, TAGHOUTI, A., Centrul Spitalicesc Universitar Hassan II de Fes, Maroc, LOUDI, S., Centrul Spitalicesc Universitar Hassan II de Fes, Maroc, MERNISSI, F., Centrul Spitalicesc Universitar Hassan II de Fes, Maroc Cromoblastomicoza, provocată de Cladosporium carrionii: prezentare de caz. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2016, nr. 3(9), 101-98. ISSN 2345-1467.
7 FOIA, L., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România Aurelia Spinei. Caria dentară la copiii cu dizabilităţi (monografie). Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2017, nr. 1(11), 97-95. ISSN 2345-1467.
8 KRESYUN, N., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina, GODLEVSKY, L., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina Diagnosticul retinopatiei diabetice, bazat pe analiza comparativă a depigmentării zonei maculare: studiu experimental. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2017, nr. 2(12), 55-50. ISSN 2345-1467.
9 GURMAN, G., Universitatea Ben Gurion Israel, Israel Modestia in lumea medicală. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2018, nr. 3(17), 7-5. ISSN 2345-1467.
10 LESNIC, E., dr., TODORIKO, L., Universitatea de Stat de Medicină din Bucovina, Cernăuţi, Ucraina, PALADI, C., dr., NIGULEANU, A., dr., SEMIANIV, I., Universitatea de Stat de Medicină din Bucovina, Cernăuţi, Ucraina, IEREMENCHUK, I., Universitatea de Stat de Medicină din Bucovina, Cernăuţi, Ucraina, CUROCICHIN, G., dr.hab. Evaluarea comparativă a cazurilor de tuberculoză pulmonară din orașul Chișinău (Moldova) și regiunea Cernăuţi (Ucraina): studiu retrospectiv, descriptiv. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2017, nr. 1(11), 88-78. ISSN 2345-1467.
11 MEDVEDEV, V., Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар, Rusia, LYSENKO, V., Universitatea de Medicină din Odessa, Ucraina, MEDVEDEV, A., Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар, Rusia, MYKHAILOV, I., Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар, Rusia, STRELYAEV, A., Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар, Rusia, ROSHA, L., Universitatea de Medicină din Odessa, Ucraina Prostatectomia radicală ca metodă de tratament în cancerul de prostată local-avansat: studiu bicentric, retrospectiv, descriptiv. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2016, nr. 1(7), 56-52. ISSN 2345-1467.
12 NAZARCHUK, O., Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова, Винница, Ucraina, NAHAICHUK, V., Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова, Винница, Ucraina, NAZARCHUK, H., Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова, Винница, Ucraina Rolul TLR4 în răspunsul imun non-specific în managementul antiseptic al infecţiei în combustii. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2017, nr. 4(14), 61-54. ISSN 2345-1467.
13 BENDELIC, A., RAICA, M., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babes“, România Histopathological and immunohistochemical peculiarities of varicose veins of the lower limbs. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2018, nr. 3(17), 51-44. ISSN 2345-1467.
14 CORLĂTEANU, A., dr., SÎRCU, V., BOTNARU, V., dr.hab., COVANŢEV, S., ŞANDRU, S., dr., COBÎLEŢCHI, S., SIAFAKAS, N., Universitatea de Medicină din Creta, Grecia Impactul sindromului de apnee obstructivă în somn asupra bronhopneumopatiei cronice obstructive: studiu prospectiv, consecutiv. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2017, nr. 4(14), 88-82. ISSN 2345-1467.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(15) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/MJHS%20vol.15.pdf
Numărul 2(16) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/MJHS_2_16_2018.pdf
Numărul 3(17) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/MJHS_173.pdf
Numărul 4(17) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/MJHS%20%284%29.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: