FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova

2. Cod ISSN

pISSN: 2345-1467

3. Site-ul revistei

https://stiinta.usmf.md/ro/revista-mjhs/Arhiva-MJHS

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Adresabiroul 407, blocul Administrativ,USMF, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165, Chişinău, Republica Moldova, MD-2004
Telefon / fax / e-mail(+373)79579474, , editor.mjhs@usmf.md
Webwww.usmf.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 3(25), 2020 - 500
Nr. 2(24), 2020 - 150
Nr. 1(23), 2020 - 150
Nr. 1(18), 2019 - 200

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Belîi Adrian, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Redactor şef
2.Ababii Ion, acad., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Membru Comitetul Onorific - Scopus Author ID - 57205074565, Scopus Author ID - 6508224104
3.Anestiadi Vasile, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Membru Comitetul Onorific
4.Ghidirim Gheorghe, acad., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Membru Comitetul Onorific - Scopus Author ID - 10639022600
5.Gudumac Eva, acad., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Membru Comitetul Onorific
6.Balica Ion, dr.hab., conf.univ., IMSP Spitalul Clinic Republican (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57214802057
7.Bendelic Eugeniu, prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 37001587400
8.Beţiu Mircea, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57202891812
9.Botnaru Victor, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 8559045300
10.Catereniuc Ilia, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
11.Cebotari Sergiu, dr., Centrul de Chirurgie a Inimii (Republica Moldova)
12.Cerneţchi Olga, prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56276484000, Scopus Author ID - 57209054938
13.Ciobanu Gheorghe, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 35104631800
14.Ciocanu Mihail, dr.hab., IMSP Spitalul Clinic Republican (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57221865406
15.Ciubotaru Anatol, dr.hab., prof.univ., Centrul de Chirurgie a Inimii (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603915988
16.Corcimaru Ion, m.c., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
17.Costin Sava, m.o., dr., prof.univ., IMSP Institutul de Cardiologie (Republica Moldova)
18.Croitor Gheorghe, dr.hab., conf.univ., (Republica Moldova)
19.Curocichin Ghenadie, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 37037001200
20.Gavriliuc Mihail, dr.hab., prof.univ., IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie (Republica Moldova)
21.Ghicavîi Victor, m.c., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
22.Gramma Rodica, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
23.Groppa Liliana, prof.univ., Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6507066070
24.Groppa Stanislav, acad., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 37080898900
25.Gudumac Valentin, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57204126291
26.Gurman Gabriel, prof., Universitatea Ben Gurion Israel (Israel)
27.Guţu Eugen, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 8557205300
28.Holban Tiberiu, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57193832267
29.Matcovschi Sergiu, dr.hab., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
30.Mereuţă Ion, prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
31.Nacu Anatolie, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 36712080600
32.Opopol Nicolae, m.c., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 16316541300
33.Popa Florian, (Republica Moldova)
34.Popescu Irinel, prof., Institutul de boli digestive şi transplant hepatic Fundeni, Bucureşti (România)
35.Popovici Mihail, acad., dr.hab., IMSP Institutul de Cardiologie (Republica Moldova)
36.Prisacari Viorel, m.c., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6506882701
37.Rojnoveanu Gheorghe, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 14065270200
38.Rudic Valeriu, acad., dr.hab., Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6508235623
39.Safta Vladimir, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
40.Ţîbîrnă Gheorghe, acad., dr.hab., IMSP Institutul Oncologic (Republica Moldova)
41.Tagadiuc Olga, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57212761286
42.Tănase Adrian, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
43.Tinică Grigore, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi (România)
44.Todiraş Mihail, dr.hab., conf.cerc., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 23478879100, Scopus Author ID - 57191822440
45.Topalo Valentin, prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6602265106
46.Ţurcan Svetlana, dr.hab., conf.cerc., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55944602000
47.Valica Vladimir, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
48.Vorojbit Valentina, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
49.Vovc Victor, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 23974655300
50.Zaporojan Valerii, prof.
51.Zota Eremei, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2014

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2016Numere planificate: 4apărute: 4
2017Numere planificate: 4apărute: 4
2018Numere planificate: 4apărute: 4
2019Numere planificate: 4apărute: 2
2020Numere planificate: 4apărute: 3

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRomana - 100%
RezumateRusa - 3%
Romana - 97%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)


12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Aftene Daniela - Scopus Author ID - 57216930963
2.Arnaut Oleg - Scopus Author ID - 57202158759
3.Belic Olga - Scopus Author ID - 56326853800
4.Bivol Elena - Scopus Author ID - 57208187068
5.Bodrug Nicolae - Scopus Author ID - 6603105607
6.Botnaru Victor - Scopus Author ID - 8559045300
7.Buruiana Sanda - Scopus Author ID - 57219472541
8.Cabac-Pogorevici Irina - Scopus Author ID - 57214674972
9.Capros Hristiana - Scopus Author ID - 57219469258
10.Catereniuc Daniela - Scopus Author ID - 57216928630
11.Cazac Victor - Scopus Author ID - 57214229597
12.Ceban Emil - Scopus Author ID - 56041536100
13.Cebanu Serghei - Scopus Author ID - 57220030355
14.Cerneţchi Olga - Scopus Author ID - 56276484000, Scopus Author ID - 57209054938
15.Cerniţanu Mariana - Scopus Author ID - 57210021343
16.Chesov Dumitru - Scopus Author ID - 55151579100
17.Chesov Ion - Scopus Author ID - 54415499700, Scopus Author ID - 57204521358
18.Chihai Jana - Scopus Author ID - 57192380657
19.Chiosa-Chiaburu Doina - Scopus Author ID - 57203968539
20.Chişlari Lia - Scopus Author ID - 57214230205
21.Ciobanu Elena - Web of Science ResearcherID - P-2844-2018
22.Ciolac Dumitru - Scopus Author ID - 57194540948
23.Cobeţ Valeriu - Scopus Author ID - 6603686790
24.Codreanu Ion - Scopus Author ID - 36628092600
25.Cojocaru Radu - Scopus Author ID - 57219548768
26.Cojocaru-Toma Maria - Scopus Author ID - 57191841435
27.Corlăteanu Alexandru - Scopus Author ID - 56289644400
28.Covanţev Serghei - Scopus Author ID - 57044729400
29.Crivorucica Igor - Scopus Author ID - 57221870828
30.Crivorucica Veaceslav - Scopus Author ID - 57221865037
31.Curocichin Ghenadie - Scopus Author ID - 37037001200
32.Deseatnicova Elena - Scopus Author ID - 55829111100
33.Dolghii Andrei - Scopus Author ID - 24449970200
34.Dondiuc Iurie - Scopus Author ID - 36131216800
35.Donos Ala - Scopus Author ID - 57189097498
36.Efremova Daniela - Scopus Author ID - 57221870753
37.Eşanu Andrei - Scopus Author ID - 57210730102
38.Gasnaş Alexandru - Scopus Author ID - 57216923531
39.Gheorghiţa Stela - Scopus Author ID - 37092991000
40.Ghicavîi Vitalie - Scopus Author ID - 57218936761
41.Ghidirim Gheorghe - Scopus Author ID - 10639022600
42.Grabovschi Ion - Scopus Author ID - 57205682296
43.Grib Liviu - Scopus Author ID - 6505939033
44.Groppa Liliana - Scopus Author ID - 6507066070
45.Groppa Stanislav - Scopus Author ID - 37080898900
46.Gudumac Valentin - Scopus Author ID - 57204126291
47.Holban Tiberiu - Scopus Author ID - 57193832267
48.Iapăscurtă Victor - Scopus Author ID - 57208244854
49.Iarovoi Liviu - Scopus Author ID - 57217016183
50.Iavorschi Constantin - Scopus Author ID - 57203115614
51.Jian Mariana - Scopus Author ID - 57210419953
52.Lazăr Cornelia - Scopus Author ID - 57212759282
53.Leahu Pavel - Scopus Author ID - 57204774447
54.Lesnic Evelina - Scopus Author ID - 57203720300
55.Loghin-Oprea Natalia - Scopus Author ID - 57202628961
56.Macagonova Olga - Scopus Author ID - 57016859500
57.Malic Alina - Scopus Author ID - 57203731430
58.Mazur-Nicorici Lucia - Scopus Author ID - 57202628540
59.Mazuruc Natalia - Scopus Author ID - 57193815436
60.Melnic Eugen - Scopus Author ID - 56447023800
61.Mihu Ion - Scopus Author ID - 42161778800
62.Mişin Igor - Scopus Author ID - 14822263300
63.Mişina Ana - Scopus Author ID - 15923316100
64.Munteanu Oxana - Scopus Author ID - 26435358100
65.Musteaţă Vasile - Scopus Author ID - 7801671470
66.Nicov Irina - Scopus Author ID - 57210021896
67.Niguleanu Adriana - Scopus Author ID - 57203713040
68.Obreja Galina - Scopus Author ID - 57200197247
69.Pantea Valeriana - Scopus Author ID - 57211133811, Scopus Author ID - 57211988666
70.Parii Sergiu - Scopus Author ID - 57203976031
71.Penina Olga - Scopus Author ID - 37862005100
72.Plăcintă Gheorghe - Scopus Author ID - 57217018913
73.Popa Ana - Scopus Author ID - 57222732927
74.Popa Serghei - Scopus Author ID - 7005366714, Scopus Author ID - 57203949313
75.Popescu Ana - Scopus Author ID - 57222735814
76.Porosencov Egor - Scopus Author ID - 57214818955
77.Poştaru Cristina - Scopus Author ID - 57211639179
78.Raica Marius - Scopus Author ID - 12798952000
79.Revenco Ninel - Scopus Author ID - 57219970548
80.Revenco Valeriu - Scopus Author ID - 56074673200
81.Robu Maria - Scopus Author ID - 57205616225
82.Rojnoveanu Gheorghe - Scopus Author ID - 14065270200
83.Rotaru Larisa - Scopus Author ID - 57192712924
84.Rotaru Natalia - Scopus Author ID - 6603208096
85.Rotaru Tudor - Scopus Author ID - 57218878501
86.Russu Eugen - Scopus Author ID - 57214356791
87.Rusu Doina - Scopus Author ID - 55147120900
88.Şandru Serghei - Scopus Author ID - 56180089300
89.Sîrbu Dumitru - Scopus Author ID - 57211515082
90.Sîrcu Victoria - Scopus Author ID - 57044764300
91.Sofroni Dumitru - Scopus Author ID - 6504534542
92.Şor Elina - Scopus Author ID - 37066554000
93.Şoric Gabriela - Scopus Author ID - 57222732845
94.Spinei Larisa - Scopus Author ID - 7801524516
95.Spînu Constantin - Scopus Author ID - 36091786900
96.Tagadiuc Olga - Scopus Author ID - 57212761286
97.Tcaciuc Eugen - Scopus Author ID - 57208329950
98.Timercan Tatiana - Scopus Author ID - 57211133048
99.Todiraş Mihail - Scopus Author ID - 23478879100, Scopus Author ID - 57191822440
100.Topalo Valentin - Scopus Author ID - 6602265106
101.Ţurea Valentin - Scopus Author ID - 57219950221
102.Uncu Livia - Scopus Author ID - 56968198700
103.Uncuţa Diana - Scopus Author ID - 57201747598
104.Ungureanu Sergiu - Scopus Author ID - 55779866500
105.Vataman Anatolie - Scopus Author ID - 57208213152
106.Vetricean Sergiu - Scopus Author ID - 57211993370
107.Voloșciuc Irina - Scopus Author ID - 57214931484
108.Vudu Lorina - Scopus Author ID - 57194478077
109.Zota Eremia - Scopus Author ID - 57221866815

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 SEVERIN, G., BODOLEA, C., Spitalul Clinic Judetean, Cluj-Napoca, România, BELÎI, A., dr.hab. Determinarea criteriilor de diagnostic ale disfuncției neurocognitive postoperatorii: studiu de cohortă, prospectiv, analitic. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2018, nr. 4(17), 20-8. ISSN 2345-1467.
2 DRUZHYNA, O., Институт сердца, Ucraina Eficiența utilizării intraoperatorii de salvage de sânge autolog la pacienți în etate şi geriatrici în timpul operațiilor de by-pass coronarian cu circulație extracorporală. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2018, nr. 4(17), 27-21. ISSN 2345-1467.
3 GOLUBKOVA, A., Уральский государственный медицинский университет, Rusia, PLATONOVA, T., Екатеринбургский НИИ вирусных инфекций, Rusia, OLSHVANG, O., Уральский государственный медицинский университет, Rusia, SMIRNOVA, S., Уральский государственный медицинский университет, Rusia, KOVYAZINA, S., Медицинский центр в Екатеринбурге «УГМК – Здоровье», Rusia, PARASCHIV, A., dr. Rujeola în megapolis. Principalele particularităţi ale procesului epidemic în diferite strategii de prevenire și control al situaţiei în condiţii moderne. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2019, nr. 1(18), 74-68. ISSN 2345-1467.
4 GURMAN, G., Universitatea Ben Gurion Israel, Israel Modestia in lumea medicală. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2018, nr. 3(17), 7-5. ISSN 2345-1467.
5 POŞTARU, C., MELNIC, S., POSTNIKOV, M., Самарский государственный медицинский университет, Rusia, UNCUŢA, D., dr.hab. Prevalenţa anomaliilor dentomaxilare la copiii cu necesităţi speciale: studiu prospectiv, descriptiv. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2019, nr. 1(18), 67-58. ISSN 2345-1467.
6 BENDELIC, A., RAICA, M., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babes“, România Histopathological and immunohistochemical peculiarities of varicose veins of the lower limbs. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2018, nr. 3(17), 51-44. ISSN 2345-1467.
7 ROMANENKO, I., Ukrainian Scientific and Practical Center of Endocrine Surgery, Transplantation of Endocrine Organs and Tissues of the Ministry of Health of Ukraine, Ucraina Caracteristicile clinico-ecografice ale femeilor cu iminenţă de avort spontan și hematoame retrocoriale din regiunea Lugansk, Ucraina. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2019, nr. 1(18), 57-50. ISSN 2345-1467.
8 YEPANCHINTSEVA, O., Институт сердца, Ucraina, IVANYUK, N., Институт сердца, Ucraina, BORKHALENKO, Y., Институт сердца, Ucraina, ZHARINOV, O., Национальная Медицинская Академия Последипломного Образования им. П.Л. Шупика, Ucraina, TODUROV, B., Институт сердца, Ucraina Revascularizarea coronariană la pacienţii cu disfuncţie ventriculară stângă ischemică: articol de sinteză. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2019, nr. 1(18), 83-75. ISSN 2345-1467.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(23) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/MJHS_23%281%29_2020.pdf
Numărul 2(24) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/MJHS_2%2824%29%20Edi%C8%9Bia%20special%C4%83%20COVID-19%20-%20aspecte%20clinice.pdf
Numărul 3(25) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/MJHS%203%2825%29.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: