FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Medicina stomatologică
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 10 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.50 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
73 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională50 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.1173 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
1. Ababii Ion, acad., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)3 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
1. Forna Norina, prof., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi (România)5 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.0 puncte
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
5 din 18 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
222 puncte
1. Ababii Ion, acad., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57205074565, Scopus Author ID - 6508224104
2. Solomon Oleg, dr., conf.univ., S.A. „Petrolbank“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57201686508
3. Stepco Elena, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56031310200
4. Topalo Valentin, prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6602265106
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3230 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
162 autori in ultimii 3 ani, 13 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
16 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
162 autori in ultimii 3 ani, 25 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
123 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.3139 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
2006-2023
1 punct pentru fiecare an de apariție
17 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2022 (1 din 4)
2021 (3 din 4)
2020 (4 din 4)
2019 (3 din 4)
0 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.317 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 559 puncte