FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 10 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.0 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
4 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională50 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.154 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
1. Ţîbîrnă Gheorghe, acad., dr.hab., IMSP Institutul Oncologic (Republica Moldova)3 puncte
2. Ababii Ion, acad., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)3 puncte
3. Groppa Stanislav, acad., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)3 puncte
4. Ghidirim Gheorghe, acad., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)3 puncte
5. Furdui Teodor, acad., dr.hab., Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM (Republica Moldova)3 puncte
6. Hotineanu Vladimir, m.c., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)3 puncte
7. Paladi Gheorghe, acad., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova)3 puncte
8. Popovici Mihail, acad., dr.hab., IMSP Institutul de Cardiologie (Republica Moldova)3 puncte
9. Zota Eremia, m.c., dr.hab., prof., IMSP Institutul de Medicină Urgentă (Republica Moldova)3 puncte
10. Opopol Nicolae, m.c., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)3 puncte
11. Corcimaru Ion, m.c., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)3 puncte
12. Prisacari Viorel, m.c., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)3 puncte
13. Ghicavîi Victor, m.c., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)3 puncte
14. Gudumac Eva, acad., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)3 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
1. Davîdov Mihail, acad., prof., Academia Ştiinţe Medicale din Federaţia Rusă (Rusia)5 puncte
2. Aliev Mammed, acad., prof., Academia Ştiinţe Medicale din Federaţia Rusă (Rusia)5 puncte
3. Poleacov Vladimir, acad., prof., Academia Ştiinţe Medicale din Federaţia Rusă (Rusia)5 puncte
4. Şepotin Igori, prof., (Ucraina)5 puncte
5. Briko Nicolai, acad., prof., (Rusia)5 puncte
6. Prostomolotov Valeriu, prof., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова (Ucraina)5 puncte
7. Van Oort Robert, prof., University Medical center Groningen (Olanda)5 puncte
8. Popescu Irinel, prof., Institutul de boli digestive şi transplant hepatic Fundeni, Bucureşti (România)5 puncte
9. Costin Nicolae, prof., Universitatea de Medicină şi Farmacie, Cluj-Napoca (România)5 puncte
10. Baciut Grigore, prof., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“ (România)5 puncte
11. Eremia Alexandru, prof., Universitatea de Medicină şi Farmacie, Cluj-Napoca (România)5 puncte
12. Ivan Aurel, prof., (România)5 puncte
13. Forna Norina, prof., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi (România)5 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.0 puncte
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
11 din 40 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
220 puncte
1. Ababii Ion, acad., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57205074565
2. Botnaru Victor, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 8559045300
3. Ghidirim Gheorghe, acad., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 10639022600
4. Groppa Stanislav, acad., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 16052708500
5. Grosu Aurel, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56999094500
6. Hotineanu Vladimir, m.c., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 8726262300
7. Iavorschi Constantin, dr.hab., prof.cerc., IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57203115614
8. Moldovanu Ion, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57208961927
9. Popovici Mihail, acad., dr.hab., IMSP Institutul de Cardiologie (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7006192162
10. Prisacari Viorel, m.c., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6506882701
11. Vovc Victor, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 23974655300
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3250 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
962 autori in ultimii 3 ani, 44 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
9 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
962 autori in ultimii 3 ani, 107 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
89 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.398 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
2005-2019
1 punct pentru fiecare an de apariție
14 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2018 (2 din 4)
2017 (5 din 4)
2016 (3 din 4)
2015 (4 din 4)
0 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.314 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 416 puncte