FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
INDEX COPERNICUS (IC), 2021-08-0130 puncte
eLIBRARY.RU30 puncte
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 160 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.50 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
19 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională50 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.1119 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
1. Ţîbîrnă Gheorghe, acad., dr.hab., IMSP Institutul Oncologic (Republica Moldova)3 puncte
2. Ababii Ion, acad., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)3 puncte
3. Groppa Stanislav, acad., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)3 puncte
4. Ghidirim Gheorghe, acad., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)3 puncte
5. Gudumac Eva, acad., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)3 puncte
6. Furdui Teodor, acad., dr.hab., Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM (Republica Moldova)3 puncte
7. Paladi Gheorghe, acad., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova)3 puncte
8. Popovici Mihail, acad., dr.hab., IMSP Institutul de Cardiologie (Republica Moldova)3 puncte
9. Zota Eremia, m.c., dr.hab., prof., IMSP Institutul de Medicină Urgentă (Republica Moldova)3 puncte
10. Opopol Nicolae, m.c., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)3 puncte
11. Prisacari Viorel, m.c., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)3 puncte
12. Ghicavîi Victor, m.c., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)3 puncte
13. Corcimaru Ion, m.c., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)3 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
1. Davîdov Mihail, acad., prof., Academia Ştiinţe Medicale din Federaţia Rusă (Rusia)5 puncte
2. Poleacov Vladimir, acad., prof., Academia Ştiinţe Medicale din Federaţia Rusă (Rusia)5 puncte
3. Van Oort Robert, prof., University Medical center Groningen (Olanda)5 puncte
4. Popescu Irinel, prof., Institutul de boli digestive şi transplant hepatic Fundeni, Bucureşti (România)5 puncte
5. Eremia Alexandru, prof., Universitatea de Medicină şi Farmacie, Cluj-Napoca (România)5 puncte
6. Forna Norina, prof., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi (România)5 puncte
7. Aliev Mammed, acad., prof., Academia Ştiinţe Medicale din Federaţia Rusă (Rusia)5 puncte
8. Şepotin Igori, prof., (Ucraina)5 puncte
9. Briko Nicolai, acad., prof., (Rusia)5 puncte
10. Prostomolotov Valeriu, prof., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова (Ucraina)5 puncte
11. Costin Nicolae, prof., Universitatea de Medicină şi Farmacie, Cluj-Napoca (România)5 puncte
12. Baciut Grigore, prof., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“ (România)5 puncte
13. Ivan Aurel, prof., (România)5 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.0 puncte
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
18 din 44 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
327 puncte
1. Ababii Ion, acad., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57205074565, Scopus Author ID - 6508224104
2. Botnaru Victor, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 8559045300
3. Cerneţchi Olga, prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56276484000, Scopus Author ID - 57209054938
4. Ciobanu Gheorghe, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 35104631800
5. Ghicavîi Victor, m.c., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57202836840
6. Ghidirim Gheorghe, acad., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 10639022600
7. Groppa Stanislav, acad., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - AAM-5905-2020, Scopus Author ID - 37080898900
8. Iavorschi Constantin, dr.hab., prof.cerc., IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57203115614
9. Karamanou Marianna, Universitatea de Medicină din Creta (Grecia) - Scopus Author ID - 26432120900
10. Levy Roger Abramino, Universitatea de Stat din Rio de Janeiro (Brazilia) - Scopus Author ID - 35398389300
11. Moldovanu Ion, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57208961927, Scopus Author ID - 6603499096
12. Opopol Nicolae, m.c., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 16316541300
13. Prisacari Viorel, m.c., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6506882701
14. Spînu Constantin, dr.hab., prof.univ., Centrul Naţional de Sanătate Publică (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 36091786900
15. Tagadiuc Olga, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57212761286
16. Ţîbîrnă Ion, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57212673484
17. Vovc Victor, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 23974655300
18. Zota Eremia, m.c., dr.hab., prof., IMSP Institutul de Medicină Urgentă (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57221866815
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3250 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
943 autori in ultimii 3 ani, 179 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
38 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
943 autori in ultimii 3 ani, 178 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
151 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.3189 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
2005-2022
1 punct pentru fiecare an de apariție
17 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2021 (3 din 4)
2020 (4 din 4)
2019 (4 din 4)
2018 (2 din 4)
0 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.317 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 635 puncte