Strategii de promovare a imaginii instituției de educație a preșcolarilor
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
820 58
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-27 19:30
SM ISO690:2012
CARABET, Natalia. Strategii de promovare a imaginii instituției de educație a preșcolarilor. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice: Psihopedagogia învățământului primar și preșcolar, Ed. 1, 10-11 martie 2018, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2018, Vol. 4, pp. 40-45. ISBN 978-9975-76-232-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 4, 2018
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
1, Chişinău, Moldova, 10-11 martie 2018

Strategii de promovare a imaginii instituției de educație a preșcolarilor


Pag. 40-45

Carabet Natalia
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
 
Disponibil în IBN: 18 februarie 2020


Rezumat

Articolul abordează problema actualității procesului de promovare în comunitate a imaginii positive a instituției de educație, fapt justificat de concurența intensă. Se descriu unele strategii de marketing educațional ce pot fi aplicate în scopul promovării imaginii positive a instituției de educație timpurie.

L Article adresse l oportunite de problem de processus de promotion de l image positive de l institution d education, gui est justifie par la concurrence intense. Decrivez guelgues strategies marketing educatives gui peuvent etre appliguees pour promouvoir une image positive a l institution de enseignement.

Cuvinte-cheie
imagine, organizaţie, strategie, management, marketing,

image, organisation, gestion(direction), stratégie marketing

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Carabet, N.</creatorName>
<affiliation>Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Strategii de promovare a imaginii instituției de educație a preșcolarilor</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2018</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-76-232-8</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>imagine</subject>
<subject>organizaţie</subject>
<subject>strategie</subject>
<subject>management</subject>
<subject>marketing</subject>
<subject>image</subject>
<subject>organisation</subject>
<subject>gestion(direction)</subject>
<subject>stratégie marketing</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2018</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Articolul abordează problema actualității procesului de promovare &icirc;n comunitate a imaginii positive a instituției de educație, fapt justificat de concurența intensă. Se descriu unele strategii de marketing educațional ce pot fi aplicate &icirc;n scopul promovării imaginii positive a instituției de educație timpurie.</p></description>
<description xml:lang='fr' descriptionType='Abstract'><p>L Article adresse l oportunite de problem de processus de promotion de l image positive de l institution d education, gui est justifie par la concurrence intense. Decrivez guelgues strategies marketing educatives gui peuvent etre appliguees pour promouvoir une image positive a l institution de enseignement.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>