IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(61) pentru cuvîntul-cheie "marketing"
Securitate economică prin diminuarea riscului: aplicarea arborelui de decizie
Coreţchi Boris, Nirean Elena
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-43. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul factorilor variațiilor interculturale globale în elaborarea strategiei de marketing
Hămuraru Maria, Zaharco Viorelia
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-62. Vizualizări-741
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de promovare prin intermediul brandingului în domeniul asigurărilor
Bulat Veronica
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-39. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea pieței de desfacere a vinului the estimation of wine market
Mogîldea Sergiu
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marketingul – supus criticilor de ansamblu
Udrescu Mircea, Coderie Constantin
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-46. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Full –cycle production as a factor of stability of production, high quality and efficient product policy
Ghenova Svetlana, Prociuc Natalia
Comrat State University
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosticarea potențialului de inovare a întreprinderilor din Republica Moldova
Diaconu Tatiana, Moldovan Irina
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2022. Cahul. ISBN 978-9975-88-104-3.
Disponibil online 14 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arta decorarii vitrinelor
Spatari Dumitrita
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 28 March, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul marketingului și comunicării asupra pieței muncii
Lazari Silvia
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-785
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Digital transformation of business in the context of sustainable development
Ţurcan Rina, Ţurcan Iuliu
Technical University of Moldova
EU: Building links to Eastern Partnership Countries
Ediția 1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-175-46-3.
Disponibil online 5 January, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extinderea conceptului de marketing în educație
Mihăilă Lucia
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.18, Partea 2. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-74. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Реализация проекта «Business pentru IT» в КГУ
Ciabanova Natalia, Sibova Oliga
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studying the consumer’s behavior in the buying decision process
Guzun Stela
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-35. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Team management and its role in increasing the performance of the organization in the Republic of Moldova
Guzun Stela, Robu Elena
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marketingul educațional online prin prisma creșterii atractivității și consolidării imaginii universității
Belostecinic Grigore, Jomir Eudochia
Economica
Nr. 3(125) / 2023 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 4 December, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de marketing specifice poziţionării produselor pe piaţă
Aricova Liubov
Economica
Nr. 2(108) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 13 August, 2019. Descarcări-98. Vizualizări-960
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspects of domestic tourism marketing management
Iachim Alexandru, Gherman Olimpiu
Free International University of Moldova
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3603-7-1.
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implication of clients and communication of consumer's values, publicity and PR within organization
Guzun Stela
Free International University of Moldova
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3603-7-1.
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-7. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind dezvoltarea competitivității produselor nelemnoase ale pădurii în cadrul Întreprinderii pentru Silvicultură Chișinău
Boaghie Dionisie, Boaghie Cezara
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poziţionarea în marketing – interpretarea abordărilor de bază
Remeșovschi Natalia
Intellectus
Nr. 1 / 2023 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 30 July, 2023. Descarcări-30. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 61