IBN
Close
Robu Elena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 6
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2023 - 2

Elements of the quality management system of medical care
Blagorazumnaya Olga , Robu Elena
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 20 February, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enhancing data security and protection in marketing: a comparative analysis of Golang and PHP approaches
Robu Elena
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2023 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-11. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Sectorul comerțului cu amănuntul în Republica Moldova – cadru de studiu
Robu Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2022 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 29 June, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Team management and its role in increasing the performance of the organization in the Republic of Moldova
Guzun Stela , Robu Elena
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Quality management in healthcare: concepts, principles and standards
Dreihler Dalia , Robu Elena
Free International University of Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-64. Vizualizări-641
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The marketing strategies in innovative development of higher education institutions
Blagorazumnaya Olga , Robu Elena
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-1030
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transnationalized tourism: Hyper-advantages from global competitiveness
Ushakov Denis1 , Robu Elena2 , Blagorazumnaya Olga2 , Kabaha Salam3
1 Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok,
2 Free International University of Moldova,
3 The Israeli Ministry of Education
Journal of Environmental Management and Tourism
Nr. 6(11) / 2020 / ISSN 2068-7729
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Comparative analysis of education systems of different countries
Sirota Julia1 , Robu Elena2 , Hajajra Mohamed2
1 ORT Braude Engineering college, Karmiel,
2 Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 4 September, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-1095
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Leadership as an art of management
Robu Elena , Stratan Stela
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2018 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 6 December, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-839
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SPA-оздоровительный туризм - престижное и перспективное направление в современной индустрии здоровья
Робу Елена
Международный Независимый Университет Молдовы
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2018 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 6 December, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Задачи, принципы и основные направления развития лечебно-оздоровительного туризма в Республике Молдова
Робу Елена
Международный Независимый Университет Молдовы
Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE
2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-215-3.
Disponibil online 31 July, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование франчайзинга в индустрии туризма
Робу Елена
Международный Независимый Университет Молдовы
EcoSoEn
Nr. 4 / 2018 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 8 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-686
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Международный рынок лечебно-оздоровительного туризма. Лечебно-оздоровительный туризм в Республике Молдова
Робу Елена
Международный Независимый Университет Молдовы
Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE
2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-215-3.
Disponibil online 31 July, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Căile de perfecționare a procesului de organizare și gestionare în întreprinderile turistice
Robu Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 12 June, 2014. Descarcări-21. Vizualizări-1022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Turism balnear – turism de sănătate, un segment major al pieţei turistice naţionale şi internaţionale
Robu Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Premisele dezvoltării economiei naţionale în contextul crizei economice
2010. Bălți. ISBN 978-9975-50-022-7.
Disponibil online 29 January, 2022. Descarcări-45. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Morbiditatea copiilor de vârstă şcolară din mediul urban
Palanciuc Mihail , Robu Elena
Centrul Naţional de Management în Sănătate
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(23) / 2009 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-1002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16