Strategii de promovare a imaginii instituției de educație a preșcolarilor
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
812 57
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-20 20:13
SM ISO690:2012
CARABET, Natalia. Strategii de promovare a imaginii instituției de educație a preșcolarilor. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice: Psihopedagogia învățământului primar și preșcolar, Ed. 1, 10-11 martie 2018, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2018, Vol. 4, pp. 40-45. ISBN 978-9975-76-232-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 4, 2018
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
1, Chişinău, Moldova, 10-11 martie 2018

Strategii de promovare a imaginii instituției de educație a preșcolarilor


Pag. 40-45

Carabet Natalia
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
 
Disponibil în IBN: 18 februarie 2020


Rezumat

Articolul abordează problema actualității procesului de promovare în comunitate a imaginii positive a instituției de educație, fapt justificat de concurența intensă. Se descriu unele strategii de marketing educațional ce pot fi aplicate în scopul promovării imaginii positive a instituției de educație timpurie.

L Article adresse l oportunite de problem de processus de promotion de l image positive de l institution d education, gui est justifie par la concurrence intense. Decrivez guelgues strategies marketing educatives gui peuvent etre appliguees pour promouvoir une image positive a l institution de enseignement.

Cuvinte-cheie
imagine, organizaţie, strategie, management, marketing,

image, organisation, gestion(direction), stratégie marketing

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-95567</doi_batch_id>
<timestamp>1716678404</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>[email protected]</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2018</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-76-232-8</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Strategii de promovare a imaginii instituției de educație a preșcolarilor</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Natalia</given_name>
<surname>Carabet</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2018</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>40</first_page>
<last_page>45</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>