IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(46) pentru cuvîntul-cheie "organizaţie"
Conflictul organizaţional din perspectiva aspectelor funcţionale şi disfuncţionale
Belous Natalia
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-127. Vizualizări-1212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stilul de conducere al școlii în perspectiva eficienței educației: considerații conceptuale și praxiologice
Călin Iuliana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-53. Vizualizări-1083
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geneza conceptului de performanță şi aspecte de abordare
Bob Dumitru
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.16, Partea 1. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-921-22-0.
Disponibil online 13 February, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea în organizațiile școlare modern
Dinu-Pătrașcu Mihail
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziune strategică asupra metamorfozei teoriei comportamentului organizaţional în condiţiile Noii Economii Globale
Chirinciuc Iurie
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 28 April, 2015. Descarcări-56. Vizualizări-1301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura organizationala
Bruma Viorica
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 19 May, 2023. Descarcări-169. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situații conflictuale și securitate organizațională
Nariţa Ionel
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Logistica – instrument şi concept în continuă evoluţie
Movileanu Veronica, Staver (Condratchi) Liliana
Economie
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 11 April, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea nonverbală – aspect important al culturii personale și corporative
Belous Natalia
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 24 April, 2018. Descarcări-139. Vizualizări-1333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelația dintre cultura organizațională și reziliență în perioada postpandemie COVID-19
Juc Victor, Ceacîr (Nistiriuc) Irina
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(15) / 2022 / ISSN 2345-1858 /ISSNe 2345-1890
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-40. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul cunoștințelor organizaționale
Roșca Daniela
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 2 August, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consolidarea capitalului uman prin managementul impresiei organizaționale
Bîtca Lucia
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 12. 2022. Chişinău, 2022. ISBN 978-9975-164-83-2.
Disponibil online 1 August, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul strategic - prin prisma abordărilor teoretice
Doga Valeriu, Popa (Şeptelici) Viorica
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(3) / 2010 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 11 October, 2015. Descarcări-150. Vizualizări-1784
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea, intelectul, managementul – triunghiul de aur al organizaţiei din secolul XXI
Zamaru Victor
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 5. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-75-791-1.
Disponibil online 29 January, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența capitalului intelectual asupra managementului companiei în secolul XXI
Zamaru Victor
Economica
Nr. 3(101) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-777
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul strategiilor de marketing în stabilizarea activităţii organizaţiei în perioadă de criză economică
Grosu Vladimir
Economica
Nr. 4(86) / 2013 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-30. Vizualizări-1536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii personali de declanșare şi de întreținere a comportamentelor contraproductive în mediul organizațional
Vega Iulian
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.19, Partea 2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 6 May, 2022. Descarcări-72. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comportamentul individual și organizațional, componenta esențială în managementul conflictelor din școală
Asofiei Ionela
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
2023. Chișinău. ISBN 978-9975-46-849-7.
Disponibil online 2 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul relațiilor publice în organizații
Nariţa Ionel
Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-916-3.
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-44. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resurse și oportunități de dezvoltare a carierei profesionale
Cebanu (Slutu) Lilia1, Gudima-Ciobanu Aurelia2
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-46-669-1.
Disponibil online 24 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 46