IBN
Close
Călin Iuliana
Cuvinte-cheie (43): organizational climate (2), leadership style (2), efficiency (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Cultura organizaţională a şcolii – expresie a stilului de conducere eficient
Călin Iuliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(46) / 2020 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 March, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stilul de conducere al școlii în perspectiva eficienței educației: considerații conceptuale și praxiologice
Călin Iuliana
Şcoala Gimnazială „Sfântul Nicolae”, Vânători, Galați
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Asigurarea eficienței stilul de conducere și climatul organizațional
Călin Iuliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 26 December, 2019. Descarcări-40. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Climatul organizațional – factor al unui management eficient
Călin Iuliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 2. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa managerială şi climatul organizational în şcoala românească
Călin Iuliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-54. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficientizarea stilului de conducere prin valorificarea sistemului metodologic-managerial al școlii
Călin Iuliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(42) / 2019 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inteligența emoțională – factor al unei conduceri eficiente
Călin Iuliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-286-1.
Disponibil online 28 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7