Mijloace didactice de concepție proprie – sursă importantă în dezvoltarea holistică a preșcolarilor
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
721 27
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-29 10:28
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
373.2.02 (25)
Kinds of school providing general education (878)
SM ISO690:2012
GÎNJU, Stela; CARABET, Natalia; HAHEU-MUNTEANU, Eufrosinia; PAVLENCO-PIDLEAC, Mihaela. Mijloace didactice de concepție proprie – sursă importantă în dezvoltarea holistică a preșcolarilor. In: Revistă de știinţe socioumane . 2016, nr. 2(33), pp. 58-64. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(33) / 2016 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Mijloace didactice de concepție proprie – sursă importantă în dezvoltarea holistică a preșcolarilor

CZU: 373.2.02
Pag. 58-64

Gînju Stela, Carabet Natalia, Haheu-Munteanu Eufrosinia, Pavlenco-Pidleac Mihaela
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Proiect:
INTAS Childhood and youth transitions in a transforming society: the case of Moldova
 
Disponibil în IBN: 28 iunie 2016


Rezumat

Acest articol tratează aspecte teoretice și practice legate de metodologia utilizării în actul educațional a mijloacelor didactice confecționate din diverse materiale cu propriile mâini. Folosirea acestor mijloace în formarea competențelor preșcolarului presupune abordarea interdisciplinară a conținuturilor curriculare, lucru evident în doctrina învățământului preșcolar.

This article provides theoretical and practical issues related to the methodology of using the didactic means made from various materials with their own hands in the educational act. The using of these means in the process of training preschool′s skills supposed the interdisciplinary approach of curriculum contents, idea which focuses on the doctrine of pre-school education.

Cuvinte-cheie
mijloace didactice de concepție proprie, dezvoltare holistică,

abordare interdisciplinară, vârsta preșcolară, proces instructiv-educativ