Manifestări ale interferenţei limbilor română şi rusă în exprimarea studenţilor
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
461 11
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-13 18:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1'25'36=161.1'36 (1)
Balkan Romance / Balkan Romanic languages (996)
SM ISO690:2012
PANCENCO, Larisa; COZARI, Ana. Manifestări ale interferenţei limbilor română şi rusă în exprimarea studenţilor. In: Revistă de știinţe socioumane . 2016, nr. 2(33), pp. 65-70. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(33) / 2016 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Manifestări ale interferenţei limbilor română şi rusă în exprimarea studenţilor

CZU: 811.135.1'25'36=161.1'36
Pag. 65-70

Pancenco Larisa1, Cozari Ana2
 
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Proiect:
INTAS Childhood and youth transitions in a transforming society: the case of Moldova
 
Disponibil în IBN: 28 iunie 2016


Rezumat

Articolul este dedicat interferenţei lingvistice şi tipurilor ei. Sunt reflectate diverse opinii ale savanţilor, referitoare la noţiunea de „interferenţă lingvistică”, atitudinea faţă de acest fenomen. O atenție deosebită este acordată abordării bidirecţionale a fenomenului de interferenţă lingvistică, pentru a obţine o imagine cât mai clară, în acest sens, în ceea ce priveşte limbile română şi rusă.

The article is dedicated to the linguistic interference and its types. We have tried to reflect scientists’ different points of view regarding the notion of “linguistic interference” itself, attitude towards this phenomenon and its importance for a number of sciences. We have paid special attention to the types of interlinguistic interference by comparing the interaction of the Rumanian and Russian languages.

Cuvinte-cheie
interferenţă lingvistică, rusă,

bilingvism, erori, interacţiune, română